Back to top

Steenstraat 73

referentie OLV/0174-2
Part
Zestienstraat Kerckhof van SINT SALVATORS
Adres Steenstraat 73
Adrescode 800003350073
Geschiedenis 1/01/1580: Eigendom behoort toe aan Gillis Thiry
20/04/1581: verkoop - Nicasen fs. Nicasen vander Gheijnste met zijn echtgenote en Jan Beijn met zijn echtgenote verkopen dit huis aan Adam Vande Zande.
20/04/1581: verdeling - Is verdeeld tussen de weduwe van Gillis Thiry en de voogden van zijn kinderen Aernoutken, Willemijnken en Tanneken en akkoord gekomen dat de weduwe eigendomsrecht behoudt in de helft van dit huis en de wezen in de wederhelft.
22/08/1581: verband - De weduwe van Gillis Thirij verbindt: ten eerst de helft van dit huis, ten tweede een huis genaamd 'de die Cuenynghen' (JAK/0330) langs de noordzijde van de Bouveriestraat, ten derde een huis genaamd 'de drie Harynghen' langs de zuidzijde van de Bouveriestraat, ten vierde een huis in de Wulfghagerstate (JAK/1478), ten vijfde zes huizen waarvan twee in het Fonteynstaatken en de vier andere op de 'veste' (JAK/0348 -0349), in een lopende schuld van 42-0-2-15 t.v.v. de wezen van Gillis Thirij.
4/12/1604: transport - Anthone Glovijn en zijn echtgenote, tevoren weduwe van Gillis Thirij, transporteren hun eigendomsrecht in de helft van dit huis over aan Aernout Thirij.
29/03/1609: lopende schuld - Aernout Thirij en zijn echtgenote verbinden de helft van dit huis en de helft van vier huizen gelegen langs de westzijde van Sheer Boudewijn Raven straat (OLV/1017) in een lopende schuld van 50-0-0 t.v.v. Claeis van Wijchuyste.
23/09/1610: overeenkomst met erfgenamen - Akkoord tussen Aernout Thirijn en de voogden van zijn kinderen bij zijn eerste echtgenote Anna van Wychuyse, waarbij hij Aernout Thirijn alleen eigenaar wordt van dit huis.
18/01/1618: verkoop - Aernout Thiery en zijn echtgenote verkopen dit huis aan de heer en meester Ferdinande vander Gheynste.
18/01/1619: rente - Heer en meester Ferdinande van Gheynst bezet op dit huis een rente van 0-20-0 pen. 16 t.v.v. Elizabeth fa. Victor vander Gheynst.
10/09/1657: verkoop - Jan vander Leepe gevolmachtigde van Jan vander Gheynste, Ferdinande vander Gheynste met zijn echtgenote en Lenaerd van Duijnslaeghere met zijn echtgenote Adriaanken vander Gheynste verkopen de helft van dit huis aan Nicasen vander Gheynste.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be