Back to top

De Veronycke, Korte Vuldersstraat 2

referentie OLV/0167
Part
Huisnaam De Veronycke
Zestienstraat Corte Vulderstrate
Oud huisnummer C2/59
Adres Korte Vuldersstraat 2
Adrescode 800001930002
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis, genoemd De Veronycke, behoort toe aan Valentyn Claeysman
28/08/1598: Verkoop - Valentyn Claeisman en echtgenote verkopen dit huis aan Jan Lambrecht. De muur tussen dit huis en OLV/0166 is gemeen. Er is een landcijns op dit huis en op het huis Den Roosen Hoet in de Zuidzandstraat. Er zijn ook renten op dit huis en op OLV/0166
28/08/1598: Lopende schuld - Jan Lambrecht en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 400 guld. en in de levering van 6 hoeden tarwe
17/07/1615: Verkoop - Jooris Houstrate en echtgenote, wdeuwe van Jan Lambrecht, en de erfgenamen van genoemde Jan, verkopen dit huis aan Chaerles de Dorpere. Vroegere schulden aan de geestelijken van Sint-Donaas en aan de Capelrie van het Begijnhof en aan de gilde van Sint-Job zijn afbetaald
9/03/1620: Rente - Chaerles de Dorpere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 pen 18 ten voordele van de Dis van Sint-Jacobs
9/03/1620: Rente - Chaerles de Dorpere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-10-0 ten voordele van het Commuun van Sint-Jacobs
23/03/1623: Verkoop - Chaerles de Dorpere en echtgenote verkopen dit huis aan Frans Adriaens
23/03/1623: Lopende schuld - Frans Adriaens en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 171-0-0 ten voordele van Chaerles de Dorpere
5/07/1623: Rente - Frans Adriaens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen 16 ten voordele van Pieter Adriaens
17/06/1624: Verkoop bij decreet - Dit huis wordt verkocht bij decreet, aan Baltazar van Blootacre
9/02/1639: Verkoop - Baltasar van Blootacre en de erfgenamen van zijn echtgenote verkopen dit huis aan Barbara Beerblock
17/04/1640: Rente - Barbara Beerblock bezet op dit huis een rente van 10-0-0 pen 18 ten voordele van Catharine Beerblock
14/08/1643: Rente - Barbara Beerblock bezet op dit huis een rente van 12-0-0 pen 18 ten voordele van Jaques de Crits
30/01/1672: Verkoop - Anthone Beerblock en echtgenote, de weduwe van Pieter Isenbaert, Frans van Torre machtig over Cornelis van Torre, Anthone van Torre en Barbara en Isabelle van Torre, verkopen dit huis aan Frans de Crits
4/10/1700: Verkoop - Frans de Crits en echtgenote verkopen dit huis aan Jan Hanssens
4/10/1700: Rente - Jan Hanssens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 pen 20 ten voordele van Frans de Crits en echtgenote
2/01/1703: Rente - Jan Janssens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 15-0-0 pen 20 ten voordele van Pieter de Clercq, filius Niclays
6/11/1736: Verkoop bij decreet - Dit huis wordt verkocht bij decreet wegens achterstal van de rente van 15-0-0 pen 20, bezet op 02-01-1703. Het wordt gekocht door Joanne Terwe, douairiere van J. van Ockerhout
9/12/1738: Inbeslagneming - Lenaert de Pryckere en Jacob Phlips, eertijds gehuwd met Anna Hanssens, dochter van Jan Hanssens, laten op grond van een proces beslag leggen op de eigendommen van laatstgenoemde : dit huis, de huizen OLV/0162, JAK/1549, OLV/0376, JAK/0880, JAK/1547, JAK/1608, JAK/1609, NIK/0498 en het huis De Loze Vos in register huizen en paallanden tussen Smedenpoort en Ezelpoort fo. 0035
9/09/1740: Verkoop - Joanne Anthonia Terwe, douairiere van Jacques van Ockerhout, verkoopt dit huis aan Heindryck Suvee
18/04/1743: Rente - Heindryck Martinus Suvee en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 ten voordele van Anna van Landschoot, weduwe van Paulo de Genellis
10/03/1744: Rente - Henderyck Suvee en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 ten voordele van Isabelle Fimbry, weduwe van Jacques Patyn
9/09/1756: Borgstelling - Hendryck Martinus Suvee en echtgenote verbinden dit huis en OLV/0235 voor de clericale titel van hun zoon Jan Baptiste Suvee, tot 40-0-0
6/09/1765: Transport rente - Adriaan de Zutter, machtig over Jan de Zutter, transporteert de rente van 5-0-0 pen, bezet op 10-03-1744, aan Francisca de Witte, weduwe van Adrianus Faignaert. Zie DON/0706³
18/09/1767: Arrest - De weduwe van Jaques Henry Suvee laat arrest leggen op dit huis en op OLV/0235, eigendom van Heindryck Martinus Suvee, als verhaal voor 430-2-2, hem door haar man gegeven
26/09/1767: Inbeslagneming - Op verzoek van Maria Hoestenberghe wordt ingevolge een proces beslag gelegd op dit huis en op OLV/0235, eigendom van Heindryck Maerten Suvee, als verhaal voor een obligatie van 100-0-0 in ruil waarvoor hij zich verbonden had haar een lijfrente van 10-0-0 te betalen zolang hij bij haar zou wonen of van 8-0-0 indien zij zijn huis en tafel zou verlaten
23/01/1768: Verkoop - Charles Donny, gevolmachtigd in de erfenis van Heindryck Martinus Suvee, verkoopt dit huis aan Anna Jacoba Beuckels
22/11/1770: Rente - Thomas Verhelst en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 pen 20 ten voordele van Anna Jacoba Beuckels
22/11/1770: Verkoop - Anna Jacoba Beuckels verkoopt dit huis aan Thomas Verhelst
23/10/1773: Inbeslagneming - Op verzoek van de douairiere van Charles Wynckelman heer van Schoonhove, wordt ingevolge een proces beslag gelegd op dit huis en op 1/2 van OLV/1609 en op DON/0529, eigendom van Thomas Verhelst, als verhaal voor een obligatie van 150-0-0, door hem ondertekend, en een tweede van 200-0-0, door hem en zijn overleden broer Jan Baptiste Verhelst ondertekend, beide pen 20 te lossen of te bezetten
17/10/1774: Verkoop - Ignace Pardo, heer van Fremicourt en burgemeester van den commune, geautorizeerd over de boedel van Thomaes François Verhelst, verkoopt dit huis aan Cecilia de Rinck, weduwe van Jans van Moortele
19/11/1774: Rente - Cecilia de Rinck, weduwe van Jan van Moortele, bezet op dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 ten voordele van Marianne de Rudder, weduwe van Jacques Joos
13/07/1778: Verkoop - Cecilia de Rinck, weduwe van Joannes van Moortele, verkoopt dit huis aan Pieter Gossaert de jongere
14/07/1778: Rente - Joannes Joye, machtig over Pieter Gossaert en echtgenote, bezet op dit huis een rente van 21-5-0 pen 20 ten voordele van Joannes de Roo
22/07/1779: Inbeslagneming - Op verzoek van Pieter de Smit wordt op dit huis beslag gelegd voor 32-18-0 voor een geprotesteerde wisselbrief en voor 13-14-0 voor metselwerk,uitgevoerd ten laste van Pieter Gossaert. Zie DON/0330
5/08/1779: Arrest - Op verzoek van Michiel van den Berghe wordt op dit huis arrest gelegd voor 63-13-8 als borg voor 2 wisselbrieven ten laste van Pieter Gossaert de jongere. Zie DON/0330
21/09/1779: Inbeslagneming - Op verzoek van Pieter de Smit wordt op dit huis beslag gelegd als verhaal voor 32-18-0. Zie DON/0330
16/08/1780: Verkoop - Ignace Pardo, heer van Fremicourt en burgemeester van den commune, geautorizeerd over de boedel van Pieter Gossaert de jongere en echtgenote, verkoopt dit huis aan Pieter Plasschaert
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be