Back to top

Korte Vuldersstraat 8

referentie OLV/0164
Part
Zestienstraat Corte Vulderstraete
Oud huisnummer C2/56
Adres Korte Vuldersstraat 8
Adrescode 800001930008
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis behoort toe aan de weduwe van Baptiste Plocquin
9/06/1622: Verkoop - Mayken Balengiers verkoopt dit huis aan Jan de Ruysschere
9/06/1622: Lopende schuld - Jan de Ruysschere et uxor verbinden het huis in een lopende schuld van 233 gulden tvv Mayken Balengiers
9/06/1622: Rente - Jan de Ruysschere bezet op het huis een rente van 02-00-00 groten de pen. 16 tvv Mayken Balengiers
12/08/1622: Verband - Op vermelde datum werd dit huis belast met 05-00-00 groten de pen. 18 als in OLV/0496
16/02/1623: Verkoop - Jan de Ruysschere et uxor verkopen het huis aan Passchier Soutieu
29/04/1631: Verkoop - Passchier Soutieu, weduwnaar, gerecht bij "uytcoope" verkoopt het huis aan Adriaenken de Berydere
27/03/1657: Verkoop? - Pieter la Meere en Marie de Berydere zijn echtgenote, gerecht in 1/3 deel voorts Lucas de Grave en Marie de Berydere zijn echtgenote, voorts de voogden van de drie kinderen van Guillaume Vande Kethele samen gerecht in een 1/3 deel en voorts Josynken Berydere, jongedochter, gerecht in 1/3 part verkopen (?) aan Laurens fs Laurens Vande Velde
23/04/1657: Overeenkomst-vruchtgebruik - Laurens fs Laurens Vande Velde, jonkman, en Anna vande Kethele sluiten een overeenkomst met Cathelyne Bondue waarbij deze laatste het huis mag bewonen mits betaling van een som van 500 guldens en op voorwaarde dat Anna vande Kethele het achterhuis mag blijven bewonen.
19/08/1662: Transport-vruchtgebruik - Cathelyne Bondue, jongedochter, transporteert aan Laurens Vande Velde en Anna vande Kethele, het vruchtgebruik over het huis, mits betaling, telken half jaar, van 03-05-00 groten
7/12/1686: Verkoop - Dominicus Verscheure, als machtige over Lucas de Grave en Marie de Beryder diens echtgenote, voorts over Jan vande Kethele en Pieter La Meire over zichzelf en als voogd over Guillaume, Dominicus en Jan de drie minderjarige kinderen van Guillaume vande Kethele de jonge bij Marie de Beryder en over Josynken Beryder, verkoopt het huis aan Laurens Vande Velde
20/12/1696: Arrest - Angela de Crits, weduwe van Pieter Pattyn, liet arrest doen op dit huis momenteel verpacht aan ...? Messys, priester, en toebehorende aan meester Alexander de Wale, wegens verhaal over een som van 200 ponden verdeeld in twee rents van elk 05-00-00 groten de pen. 20 en bezet op een hofstede met 35 gemteten 1 lyne 60 roeden land te Leffinge. Verder rust op het huis nog een last van 400-00-00 groten in een rente tvv Francisco Verbouve
6/10/1699: Verkoop - Carel Felix Erreboudt, machtige over Alexander de Wale et uxor, verkoopt het huis aan Jan de Madere
7/09/1714: Verband - Jan Madere et uxor verbinden dit huis, voorts een huis aan de Westzijde van het Lendestraetken fo. OLV/0169, voorts een huis aan de Noordzijde van de Laene fo. JAC/0914 en JAC/0915 en een huis aan de Zuidzijde van de Nieuwen Mersch fo. OLV/0585² wegens het toetreden in het priesterschap en in het voorzien van een cononicale titel van hun zoon Jan Madere
25/02/1785: Schenking - Dit huis werd op vermelde datum geschonken aan Jo. Marie Madere, weduwe van Anthone Verhulst als in JAK/1654 per renvoi fo. 5010
18/02/1790: Rente - Jo. Marie Mader, weduwe van Anthone Verhulst, bezette op dit huis een rente van 03-15-00 groten de pen. 20 tvv broeder Benedictus Lammen
20/11/1792: Verkoop - Jo. Marie Madere, weduwe van Anthone Verhulst verkoopt het huis aan Anna de Boodt, jongedochter
27/11/1792: Pacht - Anna Monica de Boodt, jongedochter, verpacht dit huis voor de duur van 24 jaar aan Ludovicus Verstraete voor de som van 16 ponden per jaar.
15/04/1795: Rente - Anna Monica de Boodt, jonge dochter, bezet op dit huis een rente van 08-15-00 groten de pen. 20 tvv Anna Marie Cauwe, jonge dochter, ter acceptatie van Judocus Vermeersch
1/05/1795: Verkoop - Anna Monica de Boodt, jonge dochter, verkoopt het huis aan Joannes Barbier, meester timmerman
6/11/1795: Verkoop - Joannes Barbier, meester timmerman, verkoopt het huis aan Judocus de Rudder, wonende op het Sas Slijckens
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be