Back to top

Korte Vuldersstraat 10

referentie OLV/0163
Part
Zestienstraat Corte Vulderstraete
Oud huisnummer C2/55
Adres Korte Vuldersstraat 10
Adrescode 800001930010
Geschiedenis 18/08/1568: Rente-opsplitsing - Adriaen de Villegas, machtige over de weduwe van Franciscus de Villegas verklaart dat zijn mandant te kennen gaf dat de rente van 05-00-00 groten de pen. 18, bezet op dit huis en het huis OLV/0259 zou gesplitst worden in 02-00-00 groten op dit huis en de resterende 03-00-00 groten op het huis OLV/0259. De originele rentebrief dateert van 15-11-1550 en is getekend door G. Beernaerts. Deze inschrijving in de zestendelen werd verricht op 15-01-1613
1/01/1580: Het huis is eigendom van Cornelis van Wymeersch
4/11/1617: Verkoop - Andries van Wymeersch et uxor verkopen het huis aan Adam vande Woude
4/11/1617: Lopende schuld - Adam vande Woude verbindt het huis in een lopende schuld van 83-06-08 groten tvv Andries van Wymeersch
26/02/1669: Schenking onder levenden - Anthone Deurgijs, als machtige over Marie vande Woude bij procuratie gepasseert voor een notaris, verkoopt 1/2 van dit huis ten titel van "gifte inter vivos" aan Margriete Elleboot, weduwe van Adam vande Woude
5/11/1698: Rente - Jacob Baeckelant en Marie vande Woude zijn echtgenote, bezetten op het huis een rente van 05-00-00 groten de pen. 22 tvv Marie Huysman, weduwe van Pauwels de Clerck
15/05/1708: Verkoop - Jacob Baeckelant, weduwnaar van Marie vander Woude, verkoopt het huis aan de heer en meester Alexander de Clercq, samen met Philippes Mulier et uxor, Frans Porret, Guillaume en Angeline Porret, erfgenamen van Marie Hysman weduwe van Pauwels de Clercq, ten titel van afstand voor het kapitaal en de verkoop van een rente van 05-00-00 groten de pen. 22 daterende van 05-11-1698
6/09/1709: transport - De 2/8 delen in 1/4 van dit huis werden op vermelde datum getransporteerd aan de heer en meester Alexander Carolus de Clercq zoals vermeld in JAK/1634.
23/04/1710: Verkoop - 1/8 deel van dit huis is op vermelde datum verkocht aan de heer en meester Carolus de Clercq zoals in JAK/1634.
11/02/1717: Verkoop - Carel Haghebaert en Jo. Angeline Porret zijn echtgenote, voorts Jacques Porret, jonkman, verkopen 2/3 delen van dit huis waarvan het andere derde de acceptant toebehoort, en verder 2/3 van delen van een huis, zijnde het Zuiderse van twee in het St Jacobs zestendeel fo. JAC/1631 waarvan het ander derde deel ook aan de acceptant toebehoort, aan Philippe Mulier
22/12/1741: Verkoop - Philippus Mulier et uxor, lenaert van Vijve et uxor verkopen het huis aan Joseph vander Steene
4/05/1767: Verkoop - Philippe Maelfeyt, machtige over Jo. Anna Spraeckman, weduwe van Joseph vande Steene, verkoopt dit huis aan Pieter van Roeye
4/05/1767: Rente - Pieter van Roeije et uxor bezetten op dit huis een rente van 04-10-00 groten over een kapitaal van 45-00-00 groten tvv Isabelle de la Riviere
4/03/1769: Arrest - Franciscus Vijnagie de jonge liet arrest doen op dit huis toebehorende aan Pieter van Roeye wegens verhaal over 28-00-00 groten wisselgeld met betrekking tot gedaan timmerwerk en de levering van hout
30/08/1769: Rente - Pieter van Roeye et uxor bezetten op het huis een rente van 05-00-00 groten de pen. 22 tvv juffrouw Anna Theresia Busschop, begijntje
23/09/1771: Verkoop - Pieter van Roeye et uxor verkopen dit huis aan het gemeene sterfhuis en de erfgenamen van Joseph de Clercq
16/12/1771: Verkoop - Jacobus Constant, machtige over Jacobus en Marie de Clercq "cum suis" erfgenamen van Joseph de Clercq, verkoopt het huis aan Jo. Prisca Van Wambeke weduwe van Pieter Verijser
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be