Back to top

Korte Vuldersstraat 20

referentie OLV/0158-2
Part
Zestienstraat Corte Vulderstrate
Oud huisnummer C2/50
Adres Korte Vuldersstraat 20
Adrescode 800001930020
Geschiedenis 31/12/1612: Het huis is na 1612 nieuw gebouwd door Jan Rousseau op een deel van het erf van "De Duve" (OLV/0142)
6/02/1626: verkoop - Jan Verbant de jonge en echtgenote Marie Rousseau, de voogden van Tanneken, dochter van Jan Rousseau, en van de kinderen van Nicolaes, zoon van Jan Rousseau, verkopen aan Joos van den Dorpe
7/07/1626: verkoop - Joos vanden Dorpe en echtgenote verkopen aan Jooris vander Bon en Cornelis Beyts, elk de helft
5/02/1680: rente - Jaecques Janssens en echtgenote Anna Beyts zetten op dit huis en OLV/0158 een rente van 15 gulden pen 20 t.v.v. de Sint Salvatorskerk ter acceptatie van de meesters Dominicus de Waele en Jooris van Nieuwenhuijse
1/02/1689: verkoop - Jaecques Janssens, zoon van Jaecques, en echtgenote, Laureins Billemont en Jaecques Janssens, voogden van Niclaes Janssens, zoon van Jaecques Janssens de oude bij Anna Beyts, verkopen 2/3 van dit huis en OLV/0158 aan Hubrecht Tollaerts
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be