Back to top

Korte Vuldersstraat 26

referentie OLV/0157-1
Part
Zestienstraat Corte Vulderstrate
Adres Korte Vuldersstraat 26
Adrescode 800001930026
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van de weduwe van Joos Waeye
1/03/1582: verdeling na erfenis - De weduwe van Joos Waeye en Guillebert Heye, via zijn echtgenote erfgenaam van 1/4 van de achtergebleven goederen van Joos Waeye, komen overeen dat de weduwe 1/4 toekomt. Guillebert Heye bezat reeds 1/2. Dit huis is voorts belast met 0-2-10 landcijns, 0-10-0 losrente en 12-0-0 rente t.v.v. de kinderen van Nicasen van Pachtbeke
22/03/1601: verkoop - De weduwe van Joos Waeye verkoopt aan Frans Verbanck
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be