Back to top

De Roosen Hoet, Zuidzandstraat 5

referentie OLV/0135
Part
Huisnaam De Roosen Hoet
Zestienstraat Zuydzandstrate
Oud huisnummer C2/27
Adres Zuidzandstraat 5
Adrescode 800003900005
Geschiedenis 1/01/1580: Eigenaar is Jan Bricx
2/01/1584: verkoop - Jan Bricx verkoopt aan Michiel Pontus
2/01/1584: lopende schuld - Michiel Pontis verbindt het huis in een lopende schuld t.v.v. Guillame Bibau
7/12/1585: lopende schuld - Michiel Pontys verbindt het huis in een lopende schuld t.v.v. Jan de Meyere
29/04/1586: lopende schuld - Michiel Pontus verbindt het huis in een lopende schuld t.v.v. Jan Aerts
7/09/1589: lopende schuld - De weduwe van Michiel Pontus verbindt 1/2 van dit huis en 1/4 van OLV/0131 in een lopende schuld t.v.v. de kinderen van Michiel Pontys en van Aernout Pontys tot ze meerderjarig zullen zijn. Er zijn afspraken met een buurhuis
20/05/1602: verkoop (1/4) - Cornelis Verhelle, via zijn echtgenote een van de erfgenamen van Michiel Pontus, verkoopt 1/4 aan Pauwels Desprez, voorwaarden en lasten inbegrepen
5/01/1609: rente - Amant Lucas, via zijn echtgenote een der erfgenamen van Michiel Pontus, zet op 1/4 een rente t.v.v. Claeys, zoon van Pauwels Desprez
7/02/1612: rente - Amant Lucas en echtgenote Mayken Ponthus zetten op 1/4 een rente t.v.v. Jan Stochove de jongere
16/09/1614: rente - Jan van de Walle en echtgenote, tevoren weduwe van Michiel Pontus en vervolgens van Pauwels Desprez, en de erfgenamen van Michiel en Pauwels zetten een rente t.v.v. de kapel van St. Cathelyne in de St. Jakobskerk
10/10/1614: lopende schuld - Niclays Desprez en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld t.v.v. Amant Lucas
10/10/1614: verkoop - Amant Lucas en echtgenote Mayken Ponthus verkopen 1/4 aan Nicolas Desprez lasten inbegrepen. Hun schulden aan Desprez vervallen met deze verkoop
14/11/1614: rente - Niclays Desprez en echtgenote zetten een rente t.v.v. Isabeau Snouck, weduwe van Zegher Bisschop
8/03/1617: rente - Jan van de Walle en echtgenote Isabeau Stevens, tevoren weduwe van Pauwels Desprez en vervolgens van Michiel Pontiers, en Nicolas Desprez en echtgenote zetten een rente t.v.v. Guillame van Nieukercke
30/08/1618: verkoop - Jan van Walle en echtgenote, tevoren weduwe van Michiel Pontus en vervolgens van Pauwels Desprez, en Clays Desprez en echtgenote verkopen het huis aan Chaerles de Dorpere
30/08/1618: lopende schuld - Chaerles de Dorpere en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld t.v.v. Andries van Wymeersch
24/01/1622: rente - Chaerles de Dorpere en echtgenote zetten een rente t.v.v. juffrouw Barbara Jona
25/05/1635: verkoop - Charles de Dorpere en echtgenote verkopen aan Jan van Brychove
25/08/1638: rente - Jan van Brichove en echtgenote zetten een rente t.v.v. de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen de Crits ter acceptatie van Geert van de Voorde
22/09/1642: arrest - Aernout Verbrugghe, gerechtigd over Charles Stalpaert, en Jan Delcor lieten beslag leggen op het huis van Jan van Brichove die in zijn functie van voogd ten onrechte goederen van meester Michiels had belast en pachten had geïnd, o.a. van Pieter Coppens, en een som geld van pater De Moor SJ
16/04/1643: arrest - Firmyn de Grave, gerechtigd over Charles de Dorpere, liet beslag leggen op het huis van Jan van Birchove omwille van achterstallige afbetalingen
24/04/1643: arrest - Pieter Rotsaert, zoon van Pieter, liet beslag leggen op het huis van Jan van Brichove omwille van inkomsten genoten uit een hofstede en land te Ruiselede. Er is een proces hangende voor de Raad van Vlaanderen omdat Brichove de hoeve wou verkopen. Hij is voortvluchtig en de echtgenote van Van Brichove had reeds alle meubels verkocht
16/05/1653: arrest - Jan Blom liet beslag leggen op de rechten op dit huis en OLV/0136 van het sterfhuis van Jan van Brychhove omwille van onbetaalde wijn
19/02/1655: arrest - Lodewyck van Wiert liet beslag leggen op het huis van Frans van Wiert omwille van een niet afbetaalde lening
24/01/1660: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming omwille van achterstallige renten is het huis openbaar verkocht aan Frans Claeysman voor zichzelf en als voogd van Jan Baptiste de Crits
7/02/1661: overdracht van eigendomsrecht - Frans Claeysman en echtgenote en Frans als voogd van Jan Baptiste de Crits dragen de eigendomsrechten over aan Frans vanden Hende. Zie verder OLV/0134
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be