Back to top

't Zand 20

referentie OLV/0182-2
Part
Zestienstraat Zuydzantstrate
Oud huisnummer C3/50
Adres 't Zand 20
Adrescode 800003480020
Geschiedenis 1/01/1580: 4/6den behoren toe aan Guillaume Carijn, 1/6 Zegher Huussens en 1/6 Jan de Cuussche
17/03/1584: verkoop - Jan de Cuussche verkoopt 1/6 van dit huis aan Zegher Huussens
4/10/1585: verkoop - Zeger Huussens verkoopt 2/6 van dit huis aan Guillame Caryn
23/03/1591: verkoop - Guilliame Caryn en echtgenote verkopen dit huis aan Andries van Wymeersch
19/01/1600: verkoop - Claeys Aernout en echtgenote verkopen de helft van dit huis aan Jan Stoet
22/01/1630: verkoop - De weduwe van Jan Stoet verkoopt de helflt van dit huis aan Louys Stoet
22/01/1630: lopende schuld - Dit huis is verbonden in een lopende schuld van 76-10-0 met JAK/1398
7/02/1630: verkoop - Een vierde van dit huis wordt verkocht aan Louys Stoet. Zie JAK/1398
15/05/1631: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 6-0-0 pen 18. Zie JAK/1398
30/06/1638: rente - Dit huis wordt belast met eenr ente van 6-0-0 pen 18. Zie JAK/1398
5/02/1647: ontlasting van rente - Dit huis wordt ontlast van de rente van 7-0-0 pen 18. Zie DON/0380
23/05/1648: verkoop bij decreet - Dit huis alsook het huis JAK/1398 wordt bij decreet verkocht aan Cornelis vande Voorde
23/06/1649: verkoop - Loys Stoet, weduwnaar, bezitter van het sterfhuis van Margriete Densaut, verkoopt dit huis aan Laurens en Henric Parent
7/02/1654: verkoop bij decreet - Dit huis en JAK/1398 alsook DON/0380 worden bij decreet verkocht aan Jan fs Jan de Munck
17/04/1654: verkoop - Jan de muynck en echtgenote verkopen dit huis aan Catharina Baltyn, weduwe van Frans vande Voorde, de jonghe
13/01/1662: verkoop - Lauryns Parent fs Laurens, jonkman, verkoopt dit huis aan Passchier Lucas
28/03/1667: verband - Dit huis wordt verbonden met DON/1214
23/05/1669: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 3-0-0 pen 18. Zie JAK/0278
9/02/1686: rente - Lodewick d'Hondt en echtgenote bezetten een rente op dit huis van 5-0-0 pen 20 ten voordele van Cornelis van Assenede
24/05/1694: verkoop - Andries van Wymeersch en echtgenote verkopen dit huis aan Claeis Aernouts en Jan Stoet
18/03/1707: rente - Lodewyck Dhondt en Augustin Pieters, voogden van Jan en Joanne Dhont, kinderen van Jan en Anna Alfvoet, bezetten een rente op dit huis van 1-2-0 pen 20 ten voordele van Pieter Adriaen Lespee
11/09/1720: verkoop bij decreet - Op verzoek van Pieter Adriaen de Lespee wordt dit huis verkocht ter betaling van de rente en intresten (5-0-0 pen 20 bezet op 09.02.1686 & 1-2-0 pen 20 bezet op 18.03.1707) aan procureur Beyts i.n.v. Lodewyck Dhondt
27/09/1735: verkoop - Lodewyck Dhondt en echtgenote verkopen dit huis aan Jacob Verhaeghe
26/03/1749: rente - Joannes Baptiste Buyse en echtgenote bezetten op de helft van dit huis een rente van 1-5-9 pen 20 ten voordele van Pieter Emmanuel Ceuckelynck
22/10/1753: Inbeslagneming - Jan vander Straete, deurwaarder, i.n.v. Franciscus van Parys, brouwer in den Gaepaert, legt beslag op de helft van dit huis toebehorend aan Jan Baptiste Buyse, ter betaling van zijn schuld van 15-11-10 voor levering ban grootbier
28/07/1766: verkoop - Marie Herremans, weduwe van Jan Baptiste Buyse en ervoor van Jacobus Verhaeghe, verkopen dit huis aan Franciscus Marius
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be