Back to top

Den gouden cop, Eekhoutstraat 23

referentie DON/1290
Part
Huisnaam Den gouden cop
Zestienstraat Eechoutstrate
Oud huisnummer B14/13
Adres Eekhoutstraat 23
Adrescode 800000630023
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis behoort toe aan Joos Kyndt en Joos Pijcke
28/03/1582: Lopende schuld - Jan de Febure verbindt het huis in een lopende schuld van 20-00-00 groten tvv Joos Pijcke
28/03/1582: rente - Jan de Febure bezet op dit huis een rente van 00-22-06 groten de pen. 16 tvv Joos Pijcke
28/03/1582: verkoop - Joos Kyndt en Joos pijcke verkopen het huis aan Jan de Febure, met voorwaarde dat het huis DON/1291 zijn afwatering dient te behouden via de afwateringskanalen van dit huis en met verschillende rentes tvv Joos Humbrecht
29/04/1586: Lopende schuld - Jan le Febure verbindt dit huis in een lopende schuld van 26-05-00 groten tvv Jacques Peperzeele
16/09/1608: verkoop - Anthone Noise en zijn echtgenote, erfgenamen van Jan le Febure, verkopen een achtste deel van dit huis aan Pieter van Bocxstaele, met de lasten van renten daaruit gaande
18/09/1608: Lopende schuld - Pieter van Bocxstaele et uxor verbinden het achtste deel van dit huis in een lopende schuld van 30-00-00 groten tvv Anthone Noise
20/01/1609: rente - Pieter van Boxstaele et uxor bezetten op de 5/8 van dit huis een rente van 03-00-00 groten de pen. 16 tvv Guillaume Inbona. Jacques le Febure et uxor verbinden 1/8 van dit huis tot verzekerthede van deze rente
31/08/1609: verkoop - Aernout Dierkens en zijn echtgenote, zijnde een dochter van Jan le Febure, verkopen één achtste deel van dit huis aan Pieter van Boxstaele
7/08/1624: rente - Pieter van Bocstaele en zijn echtgenote, tevoren weduwe van Jan de Febure bezetten op de 6/8 delen van dit huis, een rente van 00-30-00 groten de pen 16 tvv de weeskinderen van Pieter Stalpaert
5/12/1628: schuld - Boudewijn Roels et uxor verbinden het huis in een schuld van 2125 gulden tvv Ghijsebrecht Andries
5/12/1628: schuld - Ghijsebrecht Andries et uxor verbinden dit huis in een schuld van 184-10-00 groten tvv Mattheeus Willems
5/12/1628: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Pieter Boxstale en Jan de Febure en de voogden van de wezen, verkopen het huis aan Ghijsebrecht Andries
5/12/1628: verkoop - Ghijsebrecht Andries et uxor verkopen dit huis aan Boudewijn Roels fs Boudewijn
5/05/1634: rente - Boudewijn Roels et uxor bezetten op dit huis een rente van 06-05-00 groten de pen 16 tvv Michiel de Damhoudere
26/11/1641: arrest - Laurens de Rey (Vey ?) laat arrest doen op dit huis, toebehorende aan Boudewijn Roels, wegens verhaal over een som van 31-10-00 groten
7/12/1641: arrest - Silvester de Necker, als machtige over Pieter vanden Driessche als ontvanger van Onze Lieve Vrouw te Dudzele, liet arrest doen op het huis toebehorende aan Boudewijn Roels, wegens verhaal over een rente van 03-00-00 groten de pen. 16
18/06/1642: Schuld - Bouduin Roels et uxor verbinden het huis in een schuld van 117-07-08 groten tvv de kinderen van Bouduin Roels bij Magdaleene Ghyseken (?) ter acceptatie van hun voogden
11/02/1643: Schuld - Bouduin Roels et uxor verbinden dit huis in een schuld van 154-06-08 groten tvv Jacques Stannier
23/04/1643: verkoop - Bouduin Roels et uxor verkopen het huis huis aan Glaude Everaert
23/04/1643: rente - Glaude Everaert et uxor bezetten op het huis een rente van 08-00-00 groten de pen. 16 tvv Bouduin Roels
21/06/1663: verkoop - Anna van Hackere, oude dochter, en Catharine van Hackere weduwe van Jan Janssens, verkopen 1/4 deel van dit huis aan Glaude Everard, eigenaar van de resterende 3/4 delen
22/08/1664: rente - Glaude Everaert bezette op dit huis een rente van 05-00-00 groten de pen. 20 tvv de eerwaarde pater prior en de religieusen van de abdij van den Eechoutte, ter acceptatie van heer en meester Bernardus Huubaert
22/08/1664: Lijfrente - Glaude Everaert bezet op dit huis een lijfrente van 04-00-00 groten tvv zichzelf, doch het vermelde bedrag blijft tvv de abdij vanden Eechoutte
18/05/1673: rente - Francois Heindricx et uxor bezetten op dit huis een rente van 15-00-00 groten de pen. 20 en verbinden het huis in een schuld van 135-03-04 groten tvv Glaude Everaert
18/05/1673: verkoop - Glaude Everaerd et uxor verkopen het huis, zijnde een bakkerij, aan Francois Heindricx
11/08/1673: Verband - Francois Heindricx et uxor verbinden dit huis in een som van 23-05-03 groten 12 myten, in verzekerthede van Christian, Jan Franciscus en Barbara de minderjarige kinderen van wijlen Jan Beyaert bij Jo. Angela Cardinael, hen toekomende elk 1/3, bij testament van Balduine l'Herbier
24/04/1675: Schuld - Francois Heindricx et uxor verbinden het huis, zijnde een bakkerij, in een schuld van 1165 gulden tvv Guillaume Crampe
7/12/1675: verkoop - Frans Heindricx et uxor verkopen het huis, zijnde een bakkerij, aan Anthone Maelfeyt en Renier de Grave, elk in de helft
5/05/1676: verkoop - Anthone Maelfeyt en Renier de Grave, ook als machtigen over hun respektieve echtgenotes, verkopen het huis aan Jan Fimbry en Jaecques Schapelynck
5/07/1700: rente - Jacques de Rieu et uxor bezetten op dit huis een rente van 12-10-00 groten de pen. 24, tvv heer en meester Cornelis Fimbry in de ene helft en tvv Margriete Fimbry weduwe van Guillaume Arents en haar twee kinderen, in de andere helft
5/07/1700: verkoop - Heer en meester Cornelis Fimbry et uxor, voorts Margriete Fimbry weduwe van Guillaume Arents, voorts Cornelis Fimbry en Phillipe Arents voogden over Anna en Joannes Arents, verkopen het huis, zijnde een bakkerij met al de bakkerijwerktuigen aan Jacques de Rieu
13/08/1700: Verband - Jacques Wils en Jo. Margriete Fimbry tvoren weduwe van Guillaume Arents, verbinden een rente van 08-12-06 groten 10 myten de pen. 24, deel van 12-10-00 groten op dit huis bezet op 05-07-1700 tvv Joannes Baptiste en Anna Margriete Arents, over 194-17-05 groten wezenpenningen, ter acceptatie van Phillips Arents, hun voogd
10/03/1717: rente - Jan Kijndt et uxor bezetten op 1/4 deel van het huis een rente van 04-17-00 groten de pen. 25, tvv Pieter Joseph de Rieu
10/03/1717: verkoop - Joseph de Rieu fs Jacques, jonkman, verkoopt 1/4 deel van dit huis aan Jan Kijndt
7/04/1717: verkoop - Jan Kijndt et uxor verkopen het vierdedeel van dit huis aan Jo. Cornelia du Rieu, jongedochter
7/04/1717: rente - Jo. Cornelia de Rieu bezette op het vierdeel van dit huis een rente van 04-17-08 groten de pen. 25, tvv Pieter Joseph de Rieu
12/04/1717: verkoop - Jo. Cornelia du Rieu verkoopt 2/4 delen van dit huis, te weten 1/4 deel samen met 1/4 deel van het wielfornuis, werktafel en trog, en een ander vierdedeel van dit huis zonder de hiervoor genoemde toebehoorten aan Ignatius Masijn. Verder bezetten Ignatius Masijn et uxor een rente van 04-17-08 groten op de helft van het huis welke zij kochten en verbonden tegelijkertijd deze helft van het huis in een schuld van 120-00-00 groten
1/07/1717: Transport - Joseph du Rieu deed afstand van de rente van 04-17-04 groten de pen 25 vermeld in de akte van 12-04-1717 en bezet op de helft van dit huis, tvv Jo. Marianne Olleviers weduwe van Lodewijck de Vonck
7/02/1729: Schenking onder levenden - Charles Phillips d'Hont als machtige over Joanne Therese du Rieu, doet schenking "inter vivos" aan Cornelia du Rieu van 1/4 deel van dit huis en bakkerij genaamd "de gouden cop" waarvan de helft toebehoort aan Igenatius Masijn en het resterende vierde aan het weeskind van Ignatius Masijn bij Marie Francoyse du Rieu. Voorts van de helft van een rente van 10-00-00 groten de pen. 20, bezet door Jan Stevens et uxor in datum van 27-06-1718 op de helft van een korenwindmolen genaamd "de Mortier" fo. JAC/1813 en waarvan de andere helft toekomt aan Ignatius Masijn
19/12/1731: rente - Dominicus Bouvy en Marie Magdaleene Masijn zijn echtgenote, belastten 1/4 deel van dit huis en bakkerij, genaamd "de gouden cop" met een rente van 02-10-00 groten de pen. 20, tvv heer en meester Franchois Ignace Anchemont en van Pieter, Marianne en Anne Josephe Anchemont, zijn broer en zusters, als in JAK/1813 per renvoi fo. 4753 verso
7/08/1751: verkoop - Jo. Marie Masijn weduwe van Dominicus Bovie, de voogden van haar zeven minderjarige kinderen bij Dominicus Bovie, voorts Jo. Marie Masijn als machtige over Cornelie en Joanne Therese du Rieu, voorts Ignatius Masijn et uxor, voorts Pieter de Knit et uxor en Arnoldus de Rudder et uxor, verkopen dit huis aan Joannes Jacobus de Cock
9/02/1753: Verband - Joannes Jacobus de Cock en Jo. Theresa Callens zijn echtgenote verbinden dit huis voor de som van 51-08-11 groten 9 myten over wezenpenningen tvv Beernaert en Guillaume Fonteyne, zonen van Joannes Fonteyne bij Theresia Callens
27/07/1763: Pacht - Jo. Theresia Callens, laatst weduwe van Joannes de Cock, verpacht dit huis aan Guillaume Fonteyne voor 3,6,9 of 12 jaar voor 16-00-00 groten per jaar
7/05/1770: verkoop - Bernaerd Fonteyne et uxor, Guillaume Fonteyne et uxor, voorts Bernaerd Fonteyne en Theodor Coppein als voogden over Joannes, Barbara, Laureyns en Joannes Alexander Fonteyne, kinderen van Joannis Fonteyne bij Francisca Coppein verkopen het huis aan Judocus Houthooft
30/05/1770: rente - Judocus Houthooft et uxor bezetten op dit huis en bakkerij, een rente van 07-10-00 groten de pen. 20, tvv Adriaen Busschop
12/10/1775: rente - Judocus Houthooft et uxor bezetten op dit huis en bakkerij, een rente van 03-15-00 groten de pen. 20, tvv Adriaen Busschop
22/12/1775: rente - Pieter de Roo et uxor bezetten op dit huis, zijnde een bakkerij met al de bakkerswerktuigen, een rente van 06-15-00 groten de pen. 20, tvv Adriaen Busschop
22/12/1775: verkoop - Judocus Houthooft et uxor verkopen het huis aan Pieter de Roo
30/12/1778: verkoop - Pieter de Roo et uxor verkopen het huis aan Joannes de Roo, hun zoon
30/12/1778: rente - Joannes de Roo bezette op dit huis, zijnde een bakkerij en al het bakkerswerktuig, een rente van 17-10-00 groten de pen. 20, tvv de wezen Isabelle en Francisca Gaillaert, dochters van Joannes Gaillaert bij Isabelle Bruggeman
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be