Back to top

Den Waepen van Inghelant, Jozef Suvéestraat 6

referentie DON/0327
Part
Huisnaam Den Waepen van Inghelant
Zestienstraat Frerestraete
Oud huisnummer B15/49
Adres Jozef Suvéestraat 6
Adrescode 800001420006
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genoemd Den Waepen van Inghelant behoort toe aan Anthuenis Berot
13/08/1597: Verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan de weduwe van Ghysebrecht Cane (of Cave). Er rusten lasten op dit huis en op DON/0329, waarvan een deel ten laste van Jan de Backere
7/07/1622: Verkoop - De weduwe van Ghysebrecht Cane verkoopt dit huis aan Jaques van der Almeye
15/07/1622: Rente - Jaques van der Almeye en echtgenote bezetten op dit huis, op DON/0343 en OLV/1443 een rente van 2-10-0 pen 18 ten voordele van het Predikherenklooster
11/09/1622: Rente - Jaques van der Almeye en echtgenote bezetten op dit huis, op DON/0343 en OLV/1443 een rente van 0-20-0 pen 18 ten voordele van het Predikherenklooster
10/01/1624: Verkoop - Dit huis wordt verkocht aan de erfgenamen van Ghysebrecht Cane. Zie DON/0343
29/08/1625: Rente - Anthoine le Gillon bezet op dit huis een rente van 0-20-0 pen 18 ten voordele van Joos van der Almeye
29/08/1625: Verkoop - Catheline Handsaem, weduwe van Ghysebrecht Cane, verkoopt dit huis aan Anthoine le Gillon met belofte het te ontlasten van een schuld aan de Jacobijnen
23/12/1636: Verkoop - Anthoine le Gillon en echtgenote verkopen dit huis aan Jan Bardt
23/12/1636: Lopende schuld - Jan Bardt en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 66-13-4 met intrest pen 16
17/09/1639: Rente - Jan Bardt en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 33-4-0 pen 16 ten voordele van Jan Willaert de jongere
31/10/1646: Verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Jan Letins
26/04/1647: Transport - Jan Letins en echtgenote transporteren hun rechten op dit huis aan Hendric de Crits
7/02/1651: Transport - Hendric filius Philips de Crits en echtgenote transporteren hun rechten op dit huis aan Jan Willaeys
7/09/1661: Rente - Dit huis wordt belast met 8-0-0 pen 18. Zie DON/1304
24/11/1678: Arrest - De weduwe van Daniel van Hulle laat arrest leggen op het erfdeel van Loonis Wellewaere. Zie DON/1304
25/11/1678: Arrest - Jan van den Berghe laat arrest leggen op het deel van het huis dat toebehoort aan Loonis Welwaere. Zie DON/1306
25/11/1678: Arrest - Abraham van Zusteren laat arrest leggen op het deel van dit huis dat toebehoort aan Loonis Welwaere. Zie DON/1304
25/11/1678: Arrest - Chaerles Bouvy laat arrest leggen op het deel van dit huis dat toebehoort aan Jan Baptiste Willaeys, als verhaal voor 600 ducaten voor een wisselbrief, uitgegeven door Jan Baptiste, die in Spanje getrokken werd ten voordele van Chaerles Bouvy ten laste van Guillame Fernandes en Pedro Lammens, maar geprotesteerd werd
28/08/1693: Verkoop - Chaerles Willaeys, curator van Marie Adriane Willaeys, verkoopt dit huis aan François de Tollenaere
21/10/1707: Arrest - Jacques Boucourt laat arrest leggen op het huis Het wapen van Ingelant, eigendom van de weduwe van François de Tollenaere en op het huis DON/1304 als verhaal voor 900-0-0 en intresten pen 16
23/01/1709: Decreet ter provisie - Dit huis behoort toe aan Jacques Boucourt bij decreet ter provisie. Zie CAR/0115
14/03/1752: Verkoop - Jan Zeghers, gemachtigd over Pieter van Hecke, weduwenaar van Jacoba Zeghers, verder Jan Zeghers zelf en echtgenote en familie, samen erfgenamen van Marie Anne Cantreyne, weduwe van Jacques Boucourt, verkopen dit huis aan Carel Davot
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be