Back to top

De sterre met de drie caukens, Vlamingstraat 36

referentie CAR/0016
Part
Huisnaam De sterre met de drie caukens
Zestienstraat Vlaeminckstraete
Oud huisnummer F1/20
Adres Vlamingstraat 36
Adrescode 800003600036
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd De Sterre met de Drie Caukens, eigendom van de erfgenamen van Claeis Rogiers
19/04/1580: verkoop - De erfgenamen van Claeis Rogiers verkopen 4/18 en 2/18 van het huis aan Loys van Hersberghe, onder voorwaarde dat het huis "behouden zoude t' gebruik ende vrijhede van ene vaute onder de cuekene van naervo. huyse" bovendien liggen volgende lasten op het huis: 0-8-11-14 landcijns tvv diverse dissen en kerken en 5-0-0 tvv Marcq van Velde
30/04/1590: verkoop - Caerle de Vos "ter cause" van zijn echtgenote als erfgenaam van Loys van Hersberghe et uxor, verkoopt 1/6 van het huis aan Frans van Thienen
9/02/1599: verkoop - Daneel Mulier en Adriane dochter van Loys van Herberghe verkopen 1/6 van het huis aan Frans van Thienen
12/11/1630: verband - Jan Trioen et uxor verbinden dit huis voor 3900 gulden tvv de erfgenamen van Frans van Thienen
13/04/1655: verkoop - Catheline Trioen, dochter van Jan Trioen, voor zichelf en machtig over Pieter de Vinck, dochter van Jan haar man, verkoopt 1/6 van het huis aan Anthone Daneels
16/06/1694: verkoop - Barbara, Theresia en Catherine Rielant; Joannes de Roovere en Magdalene Rielant zijn echtgenote verkopen dit huis aan twee minderjarige kinderen van meester Jan Bapt de Crits," ter acceptatie van de heer en meester François Claesman
12/07/1771: rente - Joannes Lepez et uxor bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 pen 20 tvv Charles d'Hont
12/07/1771: verkoop - Benedictus Damman machtig over Charles d'Hont, die zelf optrad als machtig over zijn echtgenote, verkoopt het huis aan Joannes Lepez
21/01/1786: transport rente - Notaris Joannes Cortals als uitvoerder van het testament van Marie Anne Pieterssens en in naam van de weduwe van Jan Baptist Willaert transporteert de rente van 8-0-0 (12 juli 1771) tvv Jan Baptiste Willaert ter acceptatie van Eugenius Hermans
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be