Back to top

Sint Andries Cruyce (Zuid)- De Tassche (Noord), Wollestraat 5

referentie DON/1331
Part
Huisnaam Sint Andries Cruyce (Zuid)- De Tassche (Noord)
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer B16/19 en B16/20
Adres Wollestraat 5
Adrescode 800003820005
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis behoort toe aan Lenaert Cobry
16/05/1596: verband - Lenaert Cobri et uxor verbinden het huis ten voordele van verschillende schuldeisers, in verzekerthede van 493-00-00 groten, te betalen "ter wille en ten vermane" en dat boven 08-17-06 groten gaande uit dit huis "de Tassche" voorts 07-10-05 groten 3 myten sjaars grondrente en lasten gaande uit het huis "'t Borghoensche Cruyce"
17/09/1596: verband - Lenaert Cobri et uxor verbinden dit huis, de helft van een molen genaamd "de Mortier" fo. JAK/1813 en de helft van een hoekhuis staande op het einde van de Wulfhaghestrate fo. JAN/1813, over de belofte aan verschillende schuldeisers ter betaling van een som van 600-00-00 groten
26/02/1602: rente - Lenaert Cobri et uxor bezetten op dit huis een rente van 05-00-00 groten de epn 16 tvv de weduwe van Jooris de Tollenaere
6/04/1607: Lopende schuld - Lenaert Cobri verbindt het huis in een lopende schuld van 700-00-00 groten tvv Pieter, Lenaert en Chaerles, de kinderen van Pieter Cobri en 200-00-00 groten tvv de kinderen van Dhaneel Dezoete
29/12/1612: verkoop - Danieel Hughes en Jo. Marie Cobrysse zijn huisvrouw, verkopen de helft van het huis, vroeger twee woningen, aan Pieter fs Lenaert Cobrysse. Klerk is M. vande Velde, doch wegens zijn overlijden getekend door vande Woestyne
29/03/1613: rente - Pieter Cobrysse et uxor bezetten op dit huis een rente van 04-00-00 groten de pen 18, tvv Jaecques Nolf
27/06/1636: rente - Pieter Cobrysse et uxor bezetten op dit huis een cheynsrente van 00-20-00 groten Tournois, tvv het klooster der Jacobinessen
30/06/1639: arrest - Gaspar Frans, als machtige over Aernout van Blootacre, liet arrest doen op zulk deel van het huis als was toekomende aan Joannes fs Pieter Cobrysse wegens verhaal over een obligatie van 72-03-08 groten
15/07/1647: verkoop - Jan Cobrysse en Niclaeys Cobrysse en hun huisvrouwen verkopen het Noorderse huis "de Tassche" aan Pieter Cobrysse, met uitzondering van het deel toebehorende aan Jo. Cornelie Cobrysse
15/07/1647: verkoop - Pieter Cobrysse et uxor en Niclaeys Cobrysse et uxor, verkopen hun delen in het Zuiderse huis, genaamde "t Bourgouns Cruyce" aan Jan Cobrysse, ten titel van verdeling
17/12/1647: rente - Jan Cobrysse et uxor bezetten op het Zuiderse huis, een rente van 22-00-00 groten de pen 18, tvv de weduwe van Christiaen vanden Vautre (?)
2/08/1652: Verband - Pieter Cobrysse fs Pieter et uxor verbinden het Noorderse huis, voorts het huis fo. JAN/0282 en verder 3/4 van een oliewindmolen fo. JAK/1813 tot verzekerthede van zijn aanstelling als consierge en cassier vaan de berg van Charitate. Medecomparant Jan Cobrysse fs Pieter, et uxor stellen zich hiervoor ook borg, en verbinden hiervoor in verzekerthede het Zuiderse huis
17/03/1656: arrest - Rogier Verbeke laat arrest doen op het Zuiderse huis, toebehorende aan Jan Cobrysse, wegens verhaal over een som van 141-04-02 groten
1/04/1656: arrest - Judocus Blommaert laat arrest doen op dit huis, toebehorende aan Jan Cobrysse, wegens verhaal over een som van 82-19-07 groten en over een som van 15-19-07 groten van verkocht en geleverd lijnwaad aan Jannekin Criels echtgenote van Jacques Battens over een som welke Jan Cobrysse hen nog schuldig was
6/07/1656: verkoop bij decreet - Het Zuiderse huis wordt bij dekreet verkocht aan de dekretant, Jacques fs Lieven Raes, voor de verkoop van een rente van 22-00-00 groten
6/07/1656: rente - Jan Cobrysse et uxor bezetten op het Zuiderse huis een rente van 06-00-00 groten, de pen 18 tvv Adam vande Zande
24/10/1657: verkoop - Arnout vander Meere, als machtige over Bartholomeus de Raes, op zijn beurt voogd over Jan, de meerderjarige zoon van Lieven Raes, verkoopt het Zuiderse huis aan Rogier Wils
26/07/1662: arrest - Guillaume Matin d'oude, als machtige over de gouverneurs vande berg van Charitate, laat arrest doen op het Noorderse huis "de Tassche", voorts op een huis fo. JAN/0282 en op de oliewindmolen fo. JAK/1813 1o., toebehorende aan Pieter Cobrysse, wegens verhaal over een tekort in de kas van de berg van Charitate, waarvan Pieter Cobrysse kassier was
19/05/1664: verkoop - Caerel Cobrysse als machtige over Pieter Cobrysse et uxor, verkoopt het huis "de Tassche" aan Jo. Cornelia Cobrysse en aan Jo. Ida en Anna Lammertijn. Verder is er een donatie inter vivos, tussen de drie acceptantes en ten voordele van de langstelevende van de drie
15/02/1689: verkoop - Niclaeys Breydele en Jo. Barbara Verbeke zijn echtgenote, voorts Cornelis Dhulst en Jo. Isabelle Verbeke zijn echtgenote, voorts Jacques Spillebeen en Jo. Marie Verbeke zijn echtgenote, voorts Niclaeys Breydel als voogd ordinaire en Pieter Verplancke d'oude voogd van Cornelis vande Watere de jonge, verkopen het Zuiderse huis met zijn toebehoorten, genaamd het Bourgounsche Cruyce, zijnde een kaarsgieterij, aan Rogier van Staen
25/06/1692: rente - Ida en Anna Lammertijn bezetten op dit huis genaamde "de Tassche" een rente, ter ontlasting van een obligatie tvv het college van de societeit Jesu, op het huis bezet door Marie Huyssens, ten bedrage van 300-00-00 groten en ter acceptatie van pater Theodorus Maen, rektor van het college
7/12/1696: Schuld - Lodewijk vande Kerckhove et uxor, bezetten op het huis een som van 134-08-10 groten wisselgelt, de pen 20, tvv Ida en Anna Lammertijn
7/12/1696: verkoop - Ida en Anna Lammertijn verkopen het huis genaamd "de Tassche" aan Lodewijk vande Kerckhove
20/08/1699: transport - Eerwaarde pater Theodorus Maen, rektor van het college der societeit Jesu transporteerde en cedeerde een rente van 15-00-00 groten de pen 20, op het huis "de Tassche" bezet door Ida en Anna Lammertijn op 25-02-1692, aan Josyne en Cristina adriana Kant
20/08/1703: rente - Rogier van Staen et uxor bezetten op het huis genaamde "de Bourgonsche Cruyce", zijnde een keersgieterij en op zijn toebehoorten en werktuigen, een rente van 12-10-00 groten de pen 24, tvv Pieter Clarisse
24/07/1705: rente - Rogier van Staen et uxor bezetten op het huis "het Bourgonsche Cruyce" en op de werktuigen dienende tot de keersgieterij, een rente van 08-06-08 groten de pen 24, tvv Pieter Clarisse
11/11/1705: schenking - Overbrenging van een akte betreffende schenking "inter vivos" door Josyne en Christine Adriane Cant, tvv van Pierre Ignace Coenye Cant, gepasseerd voor notaris Jan Baptiste Desmarechaux, te Rijsel op 09-01-1705
25/11/1712: Transport - Franciscus fs Pieter Clarisse et uxor, transporteerden tvv Joannes Simoens, 1/9 deel van twee rentes. Betreft een rente van 12-10-00 groten de pen 24 en een rente van 08-06-08 groten de pen 24, bezet door Rogier van Staen, op het Zuiderse huis
16/02/1713: Transport - Joannes Simoens en Marye Clarisse zijn echtgenote, verder Jan de Bal en Petronille Clarisse zijn echtgenote, verder Franciscus Clarisse en Joannes Simoens als voorgden over Pieter Clarisse bij Jacqueline vande Walle, transporteerden een rente van 12-10-00 groten de pen 24 en een rente van 08-06-08 groten, op dit huis bezet, resp. op 20-08-1703 en 24-06-1705, aan het klooster van de Engelse Nonnen in de Carmerstraat
23/11/1715: Inbeslagname - J. Huys, deurwaarder van de raad van Vlaanderen, doet op last van Mattheus Prosser, beslag op het huis wegens verhaal over een geprotesteerde wisselbrief van 450 gulden 17 stuivers 06 deniers, ten laste van de weduwe van Rogier van Staen
18/12/1715: arrest - Franciscus Thiery en Franciscus vande Eecke, voogden van de kinderen van Rogier van Staen, laten arrest doen op dit huis, bewoond en toebehorende aan de weduwe van Rogier van Staen, wegens verhaal over een som van 185-00-00 groten, hen toekomende uit de erfenis van Marie Anna van Staen, overleden echtgenote van Pieter vanden Ameere, en voorts over een som van 282-00-00 groten, de wezen toekomende bij purgatieve rekening ten sterfhuize van hun vader
27/03/1717: Inbeslagname - Pieter de Vegiano, deurwaarder van de Raad in Vlaanderen, op last van d'heer Mattheus Prosser, koopman te Brugge, en ten laste van de weduwe van Rogier van Staen, tot verhaal over een som van 450 gulden 17 stuivers over een ingehouden wisselbrief in datum van 12-03-1717, legt beslag op dit huis met zijn aanhorigheden, gelegen in de Wollestraat, gebruikt en bewoond door de voorschreven weduwe
2/07/1718: verkoop bij decreet - Ingevolge verkoop bij dekreet, komt het huis genaamd "het Bourgoinsche Cruyce" in bezit van heer en meester Anthone Ignace Damarijn, met lasten van rentes tvv het Engels klooster
13/08/1727: verkoop bij decreet - Het huis "de Tassche" het Noorderse van twee, wordt op verzoek van meester Jaecques Bouvaert, als machtige over Ignace Coene y Cant heer van de Pilloy, Calcken etc, bij dekreet verkocht, wegens verhaal over diverse verlopen rentes, ten laste van Lodewyck vande Kerckhove als eigenaar, en de eerwaarde pater, rektor van de societeit Jesu over zijn klooster als borgsteller. De koper is Ignace Coene als dekretant
10/12/1736: verkoop - Meester Jacques Bekkaert, als machtige over Jonkheer Pieter Ignace Coene, verkoopt het Noorderse huis, genaamde "de Tassche" aan Ollevier van Moortele
1/02/1754: verkoop - Jonkheer Guillaume Anthone Damerin heer van Meulebeke et uxor, verkopen het Zuiderse huis, genaamde "het Bourgoinsche Cruyce" aan Judocus Rielant
26/02/1777: verkoop - Jacobus Constant, als machtige over de erfgenamen ten sterfhuize van Jo. Marie Catharine van Moortele, overleden echtgenote vanJacobus de Coninck, voorts over Jonkheer Joseph Hergodts heer van Nieuwmunster, ontvanger van Hare Majesteits domeinen in het quartier van Brugge, landen vanden Vrije en de departementen darvan, verkoopt het huis "de Tassche" aan Franciscus Bruijnooghe
1/03/1777: rente - Franciscus Bruijnooghe et uxor bezetten op het huis "de Tassche" een rente van 08-15-00 groten de pen 20, tvv de minderjarige wees Joseph van Cuijl
14/08/1777: rente - Franciscus Bruijnooghe et uxor bezetten op het huis een rente van 05-00-00 groten de pen 20, tvv Dionisius Philippus de Brauwere
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be