Back to top

Noordzandstraat 16

referentie JAK/1656-3
Part
Zestienstraat Noordtsantstrate
Oud huisnummer D2/35
Adres Noordzandstraat 16
Adrescode 800002430016
Geschiedenis Ca 1650 vermeld als een huisje op grond van Cornelis Masijn aan de noordkant van de Noordzandstraat
25/02/1662: inbeslagneming - Het huisje is in beslag genomen op verzoek van Rogier de Gheldere. Zie JAK/1654
7/07/1664: rente - Jan Panckoucke bezet op dit huis een rente van 6-5-0 pen 16 t.v.v. Niclaeijs Breijghel
7/07/1664: schuld - Jan Panckoucke verbindt het huis in een schuld van 100-0-0 t.v.v. meester Louijs de Gheldere, met vermelding dat de rente qua kapitaal als verloop voorrang heeft op deze schuld
7/07/1664: verkoop - Meester Louijs de Gheldere en Philips de Gheldere, voor henzelf en als voogden van Jan Baptiste en Martinus de Gheldere, Louijs ook als gemachtigde door George de Brabant en echtgenote, Pieter de Gheldere en echtgenote en Louijs nog als gemachtigde door Rogier de Gheldere en echtgenote, verkopen het huis aan Jan Panckoucke, ter denominatie van Cornelis Masijn en echtgenote. Enkele dienstbaarheden tussen dit huis en JAK/1654 worden vermeld
11/10/1664: rente - Jan Panckoucke bezet een rente van 4-3-4 pen 16 t.v.v. Cornelis van Caukercken
6/06/1670: rente - Jan Panckoucke en echtgenote bezetten een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Cornelis van Caukercke
2/12/1670: rente - Jan Pannecoucke en echtgenote bezetten op dit huis en de nieuwe werken eraan gemaakt en andere toebehoren, een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Angela Lambrecht, minderjarige wees van wijlen Jan Lambrecht, ter acceptatie van Jaspar Masijn als voogd
28/08/1673: rente - Jan Panckoucke en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 11-0-0 pen 20 t.v.v. Niclaeijs Verstraete
2/10/1674: arrest - Olivier van Meulenijser liet arrest doen op dit huis van Jan Panckoucke wegens een schuld van 33-6-8 (obligatie) en achterstallige intresten
22/05/1677: arrest - Herman Huwijn, uitvoerder van het sterfhuis van Pieter Valijse, liet arrest doen op het deel van dit huis in bezit van Jaecques Panckoucke, erfgenaam van Jan Panckoucke, wegens een schuld van 6-12-8-12 voor levering van nagels en "smedecole" (=steenkool) met intresten en kosten
1/12/1678: arrest - Achilles Valcke, voogd van Jacobus Joannes, kind van Jaecques Valcke, liet arrest doen op dit huis van Jaecques Panckoucke wegens een schuld van 25-0-0 die de wees moet hebben na het overlijden van Janneken de Muenijnck, echtgenote van wijlen Jan Panckoucke, volgens de afspraken in het huwelijkscontract van Jan Panckoucke en echtgenote dd. 08-04-1672, en de intresten sedert het overlijden van Janneken Muenijnck
14/07/1682: verkoop bij decreet - Op verzoek van Anna Verschriecke, weduwe van Niclaeijs Verstraete, werd dit huis gerechtelijk in beslag genomen en verkocht bij decreet voor het verloop van een rente van 2-0-0 pen 16 aan Cornelis van Caukercke en na transport aan de decretante. Die rente is verachterd sedert 07-06-1674. Het decreet gebeurt ook voor een rente van 11-0-0 pen 20, verachterd sedert 28-08-1676. Hiervan worden afgetrokken 6-0-0 die reeds ontvangen werden en nog eens 10-0-0 ontvangen van Chaerles Osse, gebruiker van dit huis. Decretant koopt het huis voor de achterstallige renten en kosten. Het kapitaal blijft bezet op het huis
29/03/1695: verkoop - Anna Verschrieck, weduwe van Niclays Verstraete, verkoopt het huis aan Jan Tibaut
29/03/1695: rente - Jan Tibaut en echtgenote bezetten een rente van 10-0-0 pen 20 op dit huis, t.v.v. Anna Verschrieck, weduwe van Niclays Verstraete
30/07/1700: verkoop - Joannes Baptiste de la Fontaine, gemachtigd door Marie Agnes de Belquin, weduwe van Jan Louis de Cartier, door Jan, Pieter en Louis de Cartier en door Joanne Francoise de Belquin, weduwe van Jan de Montpellier, verkoopt het huis aan Clement Frans vander Poorte
24/01/1703: arrest - Jan Antone de Ruddere, gemachtigd door Frans Belquin, koopman te Marchinne, liet arrest doen op dit huis en toebehoren van Jan Thibaut wegens een schuld van 133-6-8, wegens twee verachterde betalingen van drie voor de som van 200-0-0 voor levering van ijzer, en om een borg te bekomen voor de 66-13-4 voor de derde betaling
7/02/1708: arrest - Frans Reubens liet arrest doen op dit huis wegens een schuld van 37-10-2 voor een wisselbrief ten laste van Jan Tibaut en t.v.v. de arrestant. Het arrest gebeurt ook ter verzekering van een andere wisselbrief op drie maanden dd. 17-01-1708 voor 17-13-2 en kosten
30/04/1709: verkoop - Jan Tibout en echtgenote verkopen het huis aan meester Carolus Alexius de Baillencourt
13/08/1760: rente - Frans Clement vander Poorte, weduwnaar, bezet een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Marie Anne vande Dorpe
13/03/1783: rente - Jan van Dorsselaere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 15-0-0 pen 20 t.v.v. meester Andreas Marannis, priester en kapelaan in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge
13/03/1783: verkoop - Marie Magdalene Blanckaert, weduwe en bezitter van het sterfhuis van wijlen Clement Frans Vanderpoorte, verkoopt het huis aan Jan van Dorsselaere
25/07/1788: transport van rente - De rente van 15-0-0 pen 20 is getransporteerd aan het kapittel en commune van de Sint-Salvatorskerk te Brugge. Zie OLV/0141
3/07/1802: transport van rente - (14 messidor jaar X) Een transportbrief van de rente van 15-0-0 pen 20 (dd. 25-07-1788) werd geregistreerd. President en kapittel van Sint-Salvators (resolutie van 04-11-1795) verklaren een rente van 300-0-0 kapitaal ten laste van Joannes van Dorselaere te transporteren aan hun ontvanger Pieter Macharius Corteville. De rente was bezet op een huis in de Noordzandstraat, op de hoek van het Prinsenhof. Dit transport gebeurt tot voldoening van zijn schadelijk slot van de rekeningen. Ze beloven geen aanspraken meer te maken op de rente. Ondertekend door hun secretaris J.J. de Bleauwe, priester.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be