Back to top

Noordzandstraat 18

referentie JAK/1656-2
Part
Zestienstraat Noordsantstrate
Oud huisnummer D2/36
Adres Noordzandstraat 18
Adrescode 800002430018
Geschiedenis Vermeld als een nieuw huisje op de grond van Cornelis Masijn aan de noordkant van de Noordzandstraat
25/02/1662: arrest - Het huis is in beslag genomen op verzoek van Rogier de Gheldere. Zie JAK/1654
7/07/1664: verkoop; rente - Het huis werd verkocht aan meester Frans Blanckaert en belast met een rente van 25-0-0 pen 16. Zie JAK/1654
16/10/1664: rente - Het huis werd belast met een rente van 25-0-0 pen 20. Zie JAK/1654
5/06/1666: verkoop; rente - Het huis is verkocht aan Cornelis Masijn en door hem en zijn echtgenote belast met een rente van 8-0-0 pen 16. Zie JAK/1654-4
12/03/1667: rente - Cornelis Masijn en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-10-0 pen 18 t.v.v. Cornelie Audejans, weduwe van Jooris Ghijsebrecht
19/07/1678: verkoop - Jaecques de Schrijvere, gemachtigd door de weduwe van Cornelis Masijn, Reinier de Grave als voogd voor deze akte van Joannes Masijn, en Pieter Pauwels Huijbrechts, zijn medevoogd van de drie minderjarige kinderen van Jacobus Masijn, verkopen 3/4 van het huis aan de weduwe van Wouter Masijn
24/09/1678: verkoop bij decreet - De akte van kaarsbranding werd nog eens overgebracht waarbij 1/4 van dit huis nu toegewezen was aan Clara van Belle, weduwe van Wouter Masijn
12/10/1678: rente - De weduwe van Wouter Masijn, Adriaen Masijn en echtgenote, Ignatius Masijn en Anna Marie Masijn, die met zijn allen de minderjarigen Anne en Isabelle Masijn vertegenwoordigen, bezetten op dit huis een rente van 4-10-0 pen 20 t.v.v. Monica Ghijsebrecht
26/10/1688: verkoop - Ursula vande Helle, weduwe van Wouter Masijn, en bezitter van het bekommerd sterfhuis van haar overleden man, na afstand door de anderen, verkoopt het huis aan Jan van Haecke
3/11/1688: rente - Jan van Haecke en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 8-6-8 pen 24, die reeds loopt van 26-10-1688, t.v.v. Anna Cools, dochter van Jooris
16/08/1705: transport van rente - Joos de Wulf en echtgenote Allegonde Cools transporteren aan Anna Cools en Anna de Busschere een rente van 14-4-8, zoveel hen toekomt in een rente van 8-6-8 pen 24 ten laste van Jan van Haecke en echtgenote en bezet op dit huis op 08-11-1688
26/04/1706: schenking van rente - De rente van 14-8-6, de helft van 14-8-6 kapitaal, deel van een grotere rente van 8-6-8 pen 24 (dd 03-11-1688) werd geschonken aan Anna de Busschere; de helft van 14-8-6 kapitaal is geschonken aan Anna Cools. Zie NIK/0971
21/04/1713: rente; verband van rente - Jan van Haecke en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Marie Verveine, begijntje. De acceptante verbindt die rente voor haar titel van begijn
16/10/1717: verkoop - Jan van Haecke en echtgenote verkopen het huis aan Marie Verveine, ten titel van abandonnement, voor het kapitaal van de rente van 10-0-0 pen 20
3/03/1730: rente - Marie Verveene, begijn, bezet een rente van 1-0-0 pen 20 t.v.v. Josijne Meulebrouck. De rente van 21-04-1713 werd belast voor de titel van Verveene als begijn en ter schadeloosstelling van het begijnhof. Daarom mag dit huis niet belast worden zonder toestemming van het begijnhof. Verveene verklaart toestemming gekregen te hebben volgens het uittreksel uit het resolutieboek dat ze bezorgde aan Josijne Meulebrouck
22/11/1735: verkoop - Anna Verveene, weduwe van Jacob Waes, Guillame Derleijn en echtgenote, voor henzelf en voor Anna vander Steene, verkopen het huis aan Judocus Steijaert
15/12/1735: bevestiging verkoop - Anna Clare vander Steene, meerderjarig, bevestigt de verkoop door Anna Verveene, weduwe van Jacob Waes, en Guilliame Derleijn en echtgenote dd. 22-11-1735
26/02/1778: rente - Joannes van Vijve en echtgenote Anna Steijaert bezetten een rente van 4-0-0 pen 25 t.v.v. de bejaarde Agnes van Vijve
17/09/1778: verkoop bij decreet - 1/4 van dit huis van Jan, zoon van Cornelis Masijn, (de overige 3/4 zijn van de weduwe van Wouter Masijn) werd in beslag genomen en verkocht bij decreet aan de decretante Monica Ghijsebrecht voor een verlopen rente van 5-10-0 pen 18 achterstallig sedert 12-03-1670
17/10/1787: verkoop - Bernardus van Steenbrugghe, gemachtigd door Augustinus Verhoije en familie, erfgenamen van Anne Marie Steijaert, weduwe van Jan van Vijve, en door de wezen, en gemachtigd door Joseph Hergodts de Nieuwmunster, ontvanger generaal van de Koninklijke Domeinen in het kwartier van Brugge, land van het Vrije en de departementen, in die kwaliteit volgens de akte van adjudicatie (gerechtelijke toewijzing) van de volle vaders moederlijke zijde in het sterfhuis, verkoopt het huis aan Jacobus Verrijser
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be