Back to top

Geschilderd plan van Brugge, anonieme meester, niet gedateerd (eind 15de of eerste helft 16de eeuw)

Gemeente Brugge
Datering 1546
Omschrijving Geschilderd plan van Brugge, Anonieme meester, na 1546
Metadata Geschilderd plan van Brugge, anonieme meester, niet gedateerd (eind 15de of eerste helft 16de eeuw, 1546-1599?) De oudst bewaarde afbeelding van de volledige stad. De gebouwen op deze vervormde plattegrond zijn in perspectief weergeven./p> Op het oorspronkelijk schilderij van ca. 5 m breed waren eveneens Damme, Sluis, het Zwin en de waterlopen tussen deze steden afgebeeld. Enkel dit fragment van het rechter gedeelte van de kaart is bewaard gebleven./p> Het plan moet gesitueerd worden in de context van de nieuwe verbindingen tussen Brugge en de zee Op de afbeelding van de laat middeleeuwse stad zijn is o.a. de dubbele vestinggracht, de tweede omwalling en de windmolens goed herkenbaar. Mareriaal: olieverf op doek. Schaal: geen schaalaanduiding (ongeveer 1/2,000). Oriëntatie: het noorden is linksonder georiënteerd, geen noordpijl. Formaat: 176,0 x 196,5cm. Bewaarplaats: collectie Musea Brugge, inventarisnummer 0000.GRO0410.I Bibliografie: M. Ryckaert, Historische Stedenatlas van België: Brugge , uitgegeven door het Gemeentekrediet, Brussel, 1991, pag. 15. © Lukas - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens.
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be