Back to top

Marcus Gerards, ingekleurde versie uit 1563

Gemeente Brugge
Datering 1563
Omschrijving Marcus Gerards, afdruk 1563
Metadata Panoramisch stadsplan van Marcus Gerards, gedrukt en ingekleurd in 1563. De plattegrond bestaat uit tien gegraveerde koperen platen waarna de afdruk van de kaartbladen werd samengevoegd tot één geheel (zie ook editie kopergravure)./p> De gebouwen zijn schematisch in perspectief weergegeven, de belangrijke burgerlijke en kerkelijke gebouwen zijn echter nauwkeuriger uitgewerkt./p> Bij deze versie is de cartouche met de legende niet ingevuld, maar in het bovenvenster van de cartouche staat de datum '1563' (datum van inkleuring?). In het ondervenster staat de datum '1562' gegraveerd./p> De cartouche met de vermelding van de bestuurlijke indeling van de 'zestendelen' evenals de afbakening komt op deze versie niet voor./p> Straat- en pleinnamen komen op het plan evenmin voor, de nummering van de belangrijkste instellingen, gebouwen of plaatsen daarentegen wel./p> materiaal: kopergravure ingekleurd met waterverf en gekleefd op doek met overslag./p> /p> Sterk beschadigde exemplaar. Schaal: het plan is voorzien van een schaalbalk. De schaalaanduiding op het plan is uitgedrukt in Brugse voet (pedes Bruganos), waarbij op deze schaalbalk 100 Brugse voet gelijk is aan 16,4 cm. Als de schaal omgezet wordt in meter, komt de schaalverhouding ongeveer overeen met 1/2.350 van noord naar zuid (breedte) en 1/2.100 van oost naar west (hoogte). Oriëntatie: het noorden is linksonder georiënteerd, het plan is voorzien van een noordpijl. Formaat: 178,0 x 101,5cm. Bewaarplaats: collectie Musea Brugge, inventarisnummer 0000.GRO1283.I © Lukas - Art in Flanders vzw, foto Cel Fotografie Brugge.
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be