Back to top

Plattegrond van Brugge met aanduiding van de 'Paallanden' door landmeter Jan Lobbrecht, 1690.

Gemeente Brugge
Datering 1690
Omschrijving Plattegrond van Brugge en de paallanden, 1690
Metadata Plattegrond van Brugge met aanduiding van de 'Paallanden' door landmeter Jan Lobbrecht, 1690. Het plan is voorzien van het stadswapen en een cartouche met een legende. Op het plan zijn de belangrijkste gebouwen, kerken en kloosters in perspectief aangeduid. Op de gebastioneerde vestingen zijn de windmolens en stadspoorten weergegeven. Deze plattegrond duidt het gebied aan (in het geel) dat tot de jurisdictie van de toenmalige stad Brugge behoorde, met een zone buiten de stadswallen, de paallanden genoemd (vastgelegd in de akte van 1 mei 1275). De enclaves van de heerlijkheid van Sint-Donaas zijn in het rood en het grijs/paars aangegeven. Het buitengebied, in het groen, behoorde tot de kasselrij Brugse vrije. Materiaal: olieverf op doek. Schaal: ca. 1/2.750, rechtsonder is een schaalbalk opgenomen waarbij de maateenheid uitgedrukt is in roeden: 'Seven honderd roeden maecken een halve myle' Oriëntatie: het noorden is naar linksboven georiënteerd, op het plan aangeduid door een windroos in de linkerbovenhoek. Formaat: 173 x 221cm. Bewaarplaats: Stedelijke musea, Brugge. Bibliografie: M. Ryckaert, Historische Stedenatlas van België: Brugge , uitgegeven door het Gemeentekrediet, Brussel, 1991, pag. 76-77.
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be