Back to top

Militaire kaart met aanduiding van de zogenaamde 'Paallanden', niet gedateerd maar wellicht na 1690.

Gemeente Brugge
Datering 1700
Omschrijving Miltaire kaart, ca. 1690
Metadata Militaire kaart met aanduiding van de zogenaamde 'Paallanden', niet gedateerd maar wellicht na 1690. De kaart is duidelijk gebaseerd op de geschilderde kaart van landmeter Jan Lobbrecht (1690 en 1714). Op het plan zijn de belangrijkste gebouwen, kerken en kloosters aangeduid. Op de gebastioneerde vestingen zijn de windmolens en stadspoorten weergegeven. De straten aangeduid in stippellijn verwijzen wellicht naar straten die afgezoomd zijn door een bomenrij. De veelhoek gevormd door rechte lijnen verwijst naar de grenslijn van het schependom Brugge zoals deze werd vastgelegd in de akte van 1 mei 1275, met inbegrip van de Paallanden (d.i. het gebied buiten de stadswallen, maar behorend bij de stad). De enclaves van de heerlijkheid van Sint-Donaas gelegen binnen de wallen zijn met een stippellijn en met een rode afboording aangegeven. De waterlopen en de mogelijke militaire inundatie gebieden (overstromingsgebieden) zijn in het blauw-groen ingekleurd. Materiaal: getekend en ingekleurd op papier. Schaal: het plan is voorzien van een schaalbalk waarbij de maateenheid uitgedrukt is in roeden: '100 roeden de 700 maecken 1/2 myle'. Op de kaart van landmeter Jan Lobbrecht is een aanverwante schaalverwijzing opgenomen. De kaart is voorzien van een indexraster, waarbij de breedte van de schaalbalk (10 roeden) overeenkomt met de breedte van 3 rasters. Oriëntatie: het noorden is naar linksboven georiënteerd, het plan is voorzien van een zuid-westpijl. Formaat: 66 x 98cm. Bewaarplaats: Stadsarchief Brugge, verzameling Kaarten & Plannen, aanwinst 2011.
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be