Back to top

Algemeen stadsplan Stad Brugge, Dienst der Werken 1904-1907

Gemeente Brugge
Datering 1904
Omschrijving Algemeen stadsplan Stad Brugge, Dienst der Werken 1904-1907
Metadata Algemeen stadsplan Stad Brugge, Dienst der Werken 1904-1907. Een 'Plan général de la Ville de Bruges' werd opgemaakt en getekend onder de directie van C. Salmon, Ingenieur-directeur van de Dienst Werken van de stad Brugge. In de legende wordt een omstandige Franstalige omschrijving gegeven i.v.m. de aangeduide waterpassing, en wordt het hoogste en laagste punt in Brugge vermeld. Op het plan zelf werd het hoogtepeil op het kruispunt van de straten opgegeven, de belangrijkste gebouwen ingekleurd en werden de straatnamen in het Nederlands en in het Frans vermeld. Ook het tracé van het bestaande en voorziene spoor- en tramlijn staan ingetekend en is het tracé van het inmiddels grotendeels overwelfd Vuldersreitje nog te zien. Materiaal: gedrukt op papier en gereproduceerd door Kahn Frères, Rue de Spa, Brussel. Schaal: het plan is voorzien van een schaalbalk waarbij de maateenheid uitgedrukt is in meter (schaal 1/2500). Het plan is voorzien van een indexraster die verwijst naar de overeenkomstige kaartbladen van de grootschalige kaartenset schaal 1/500. Oriëntatie: het noorden is bovenaan georiënteerd, het plan is voorzien van een noordpijl. Zowel het werkelijke noorden als het magnetisch noorden worden weergegeven. Formaat: 108,0 x 144,0cm. Bewaarplaats: Stadsarchief Brugge, verzameling Kaarten & Plannen, nr. 116
Opmerkingen OK
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be