Back to top

Marcus Gerards, steendruk 1881

Gemeente Brugge
Datering 1570
Omschrijving Marcus Gerards, 1562
Metadata Panoramisch stadsplan van Marcus Gerards, 1562 (reproductie offset) Het originele stadsplan bestaat uit tien koperen kaartbladen, het formaat van de samengestelde kaart bedraagt ca. 1,77 x 1,00m. (zie editie kopergravure ). Na de Tweede Wereldoorlog verkreeg de Brugse Gidsenbond de toestemming om reproducties, via het procedé van offset, te maken. Dit gebeurde op basis van een lithografische afdruk. De belangrijke gebouwen en de waterlopen zijn op deze offset-edities ingekleurd. Op het plan is een tweetalige legende in het Frans en het Nederlands opgenomen met verwijzingen naar 89 belangrijke instellingen, gebouwen of plaatsen (1 t.e.m. 89). Schaal: het plan is voorzien van een schaalbalk De schaalaanduiding op het plan is uitgedrukt in Brugse voet (pedes Bruganos), waarbij op deze schaalbalk 100 Brugse voet gelijk is aan 16,4 cm. Als de schaal omgezet wordt in meter, komt de schaalverhouding ongeveer overeen met 1/2.350 van noord naar zuid (breedte) en 1/2.100 van oost naar west (hoogte). Oriëntatie: het noorden is linksonder georiënteerd, het plan is voorzien van een noordpijl. Bewaarplaats: Stadsarchief Brugge Bibliografie: M. Ryckaert, Historische Stedenatlas van België: Brugge , uitgegeven door het Gemeentekrediet, Brussel, 1991.
Opmerkingen OK
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be