Back to top

Plattegrond van Jh. Bouchez

Gemeente Brugge
Datering 1870
Omschrijving Plattegrond van Jh. Bouchez, ca 1870
Metadata Plattegrond van Jh. Bouchez, ca. 1870. Een volledig herziene en aangevulde plattegrond van Brugge door Jh. Bouchez, conducteur des travaux de la ville. Uitgegeven door L. Gecele, lithografie door Ch. Vande Vyvere-Petit, Brugge. Niet gedateerd, omstreeks 1870. Op het plan is er een Franstalige legende opgenomen met verwijzing naar 96 belangrijke instellingen, gebouwen of plaatsen (van 1 t.e.m. 96) en een Franstalige stratenlijst met rasterverwijzing. Het plan is voorzien van een indexraster. Schaal: het plan is voorzien van een schaalbalk waarbij de maateenheid uitgedrukt is in meter (schaal 1/7,850). Oriëntatie: het noorden is linksonder georiënteerd, het plan is voorzien van een noordpijl. Formaat: 56,0 x 74,5cm. Bewaarplaats: Stadsarchief Brugge, verzameling G. Michiels
Opmerkingen OK
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be