Back to top

Stadsplattegrond van Jacob van Deventer

Gemeente Brugge
Datering 1560
Omschrijving Stadsplattegrond van Jacob van Deventer, ca 1560
Metadata Jacob van Deventer Topografische stadsplattegrond van Jacob van Deventer waarbij de gebouwen summier in vogelperspectief worden weergegeven, gekleurd, niet gedateerd (jaren 60 van de 16de eeuw). Eerste nauwkeurige plattegrond van Brugge opgemaakt met behulp van driehoeksmeting op het terrein in opdracht van de Spaanse Koning Filip II. De stippelijn en de knikpunten op de as van de wegen verwijst wellicht naar de toegepaste triangulatie en kartheermethode? Er zijn nog twee originele exemplaren bewaard gebleven, nl. in de Koninklijke bibliotheek van Brussel (http://uurl.kbr.be/1043769) en van Madrid. Materiaal: de kaart die hier weer gegeven wordt is een facsimile uitgave door C. Ruelens e.a., Atlas des villes de Belgique au XVIe siècle. Cent plans du géographe Jacques Deventer, Brussel 1884-1924. Schaal: geen schaalaanduiding (ca. 1/7.685). Oriëntatie: het noorden is bovenaan georiënteerd, met aanduiding van noord, oost, zuid en west. Formaat: 84,0 x 61,0cm. Bewaarplaats: Stadsarchief Brugge, verzameling Kaarten & Plannen, nr. 93. > Bibliografie: M. Ryckaert, Historische Stedenatlas van België: Brugge , uitgegeven door het Gemeentekrediet, Brussel, 1991, pag. 22.
Opmerkingen OK
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be