Back to top

Plan Popp 1854

Gemeente Brugge
Datering 1854
Omschrijving Plan Popp, 1854
Metadata Plan Popp 1854. Gelithografeerd 'Plan parcellaire de la ville de Bruges' gepubliceerd door P.C. Popp, voormalig controleur bij het kadaster. De buitenzijde van de kaartbladen is afgeboord met een ca. 10cm brede sierlijst waarin 39 afbeeldingen van o.a. stadspoorten, gebouwen en stadsgezichten staan ingetekend. In de rechter benedenhoek is een tabel en een veelhoek met noordaanduiding opgenomen met weergave van de meetgegevens van de driehoeksmeting. De straatnamen op het plan zijn zowel in het Frans als in het Nederlands vermeld. Schaal: het plan is voorzien van een schaalbalk (schaal 1/1.000). Oriëntatie: het noorden is naar rechts georiënteerd. Formaat: de plattegrond bestaat uit acht kaartbladen, elk ca 67 x 102cm. Het formaat van de samengestelde of geconcateneerde kaart bedraagt ca. 2,68 x 2,04m. Bij het samenvoegen of concatenatie van de kaartbladen werd de sierlijst met de afbeeldingen en de legendes behouden waardoor het plan als één geheel digitaal kunnen bekeken worden. Bewaarplaats: Stadsarchief Brugge
Opmerkingen OK
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be