Back to top

Grenspaal, Spiegelrei OB01

Types grenspaal
Beschrijving Gesculpteerde ban- of grenspaal met gebeeldhouwd schild met zeilschip en mascaron aan het hoekhuis Spiegelrei 25. Aanduiding van de vroegere administratieve grens van de stadswijken volgens de zestendelen. Hier verwijzend naar het Carmerszestendeel.
Datering 16....
Tekst 16??
Afmetingen 120 x 32
Adres Spiegelrei OB01
X Coordinaat 70331.702619514
Y Coordinaat 212091.042424916
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be