Back to top

Lopende schuld, Sint-Clarastraat 12 - 24/10/1587 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0839
Aard lopende schuld
Part Jan Houfnagle verbindt dit huis en heester en twee huizen en heesters aan de oostkant van de Rijkepijndersstraat (CAR/0375 en CAR/0376) in een lopende schuld van 159-0-0 tvv Jaecques Wijnckelman te betalen 17/04/1588 aan 8 % met belofte zich niet te behelpen met "letren van respijte ofte eeneghe andere behendicheden" op verbeurdverklaring van 200 guldens
Klerk Lambrecht Sproncholf
Datering 24/10/1587
HuisnaamDen Lupaert
Zestienstraat Sinte Clarestrate
Oud huisnummer -
Adres Sint-Clarastraat 12
Adrescode 800003040012
Nota Dit huis is na 1637 afgebroken en de grond is samengevoegd met NIK/0841. De percelen NIK/0837, NIK/0838, NIK/0839, NIK/0840, NIK/0841, NIK/0842, NIK/0843 en NIK/0844 zijn samengevoegd tot één geheel dat later verkaveld is in de percelen E 731, E 732, E 733; later zijn ook NIK/0845 en NIK/0846 (resp. E 734 en E 735) hiermee samengevoegd.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be