Back to top

Transport van rente, Sint-Clarastraat 12 - 18/11/1688 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0833
Aard transport van rente
Part Broeder Pieter vanden Driessche, meester van het Godshuis van Sint-Juliaan, gewone voogd, en Boudewijn Blommaert, voogd van deze akte, van Therese Faignaert, dochter van Pedro Faignaert, transporteert aan moeder abdis en de religieuzen van het klooster van de Conceptionisten (Heilig Geesthuis) te brugge, ter acceptatie van Franciscus Xaverius Huwijn, een rente van 7-15-0 pen 20, deel van 30-0-0 (op dit huis en NIK/0841 bezet op 25 augustus 1672) en achterstallige intresten sedert 25 augustus 1687). Moeder abdis verzocht om registratie van dit transport.
Klerk Joost van Walleghem
Datering 18/11/1688
HuisnaamDen Haezewijnt
Zestienstraat Maegdendael
Oud huisnummer E17/28, E17/27
Adres Sint-Clarastraat 12
Adrescode 800003040012
Nota Huis en erf. Vanaf 1672 was ook NIK/0841 in dezelfde eigendom. Zie ook daar voor de inschrijvingen.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be