Back to top

Rente, Rozemarijnstraat 1 - 29/10/1676 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0024
Aard rente
Part Jaecques Goossens en echtgenote Francoise de Zwarte bezetten op dit huis een rente van 7-10-0 pen ? t.v.v. Donaes de Ruddere. Medecomparante de weduwe van Jacques de Zwarte stemt toe dat voorgaande clausule van inbreng van 900 guldens niet plaats vindt in functie van deze rente, maar verbindt toch haar eventuele rechten op dit huis hierin
Klerk Leonard de Keysere
Datering 29/10/1676
Huisnaameind 18de eeuw: Den Posthooren
Zestienstraat Roosemarynstratkin
Oud huisnummer E1/63
Adres Rozemarijnstraat 1
Adrescode 800002850001
Nota Na 1598 werd de grond van NIK/0062 (waarvan het huis afgebroken was) bij dit huis gevoegd als erf. Tussen 1676 en 1682 werd op een ander stuk erf een nieuw huis gebouwd dat van deze partij werd afgescheiden als NIK/0069. Eind 18de eeuw was dit de herberg "den Posthooren" op de Eiermarkt.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be