Back to top

Arrest, Pieter Pourbusstraat 5 - 28/08/1692 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0228
Aard arrest
Part Meester Jan Anthone Verhouve liet arrest doen ten laste van meester Jan Verhouve wegens schulden aan Francois de Brou, gehuwd met Marie Verhouve (obligatie van 400-0-0 getransporteerd van meester Cornelis Willaeijs) en voor de arrestrechten ten laste van dezelfde op dit huis, NIK/0230, huis in Grauwwerkersstraat en drie stenen kamers OLV/1139, erfdelen van de Brou in het erf van arrestant OLV/1296 en OLV/1297, die de Brou via zijn echtgenote toekwamen uit de erfenis van Barbara Verhouve. Dit alles voor schulden: 104-12-4 betaald voor Marie Verhouve en intresten aan pen 16; ongeveer 100-0-0 bewaard door Marie, 200-0-0 geleend van Francois de Crits waarvoor arrestant veroordeeld was. Het arrest gebeurt ook voor de provenu van gouden juwelen, parels en diamanten en al het zilverwerk dat Marie Verhouve voor haar huwelijk aangetrokken, gekregen en verkocht heeft uit het sterfhuis van de weduwe van Jan de Donckere sedert september 1680 tot en met 1683 (de tijd van de voogdij van arrestant over haar weeskinderen) en tot regeling van de partij zilverwerk en andere die Marie Verhouve uit het sterfhuis voor zichzelf hield
Klerk Charles Vache
Datering 28/08/1692
Zestienstraat Koesteertstratkin
Oud huisnummer E3/45
Adres Pieter Pourbusstraat 5
Adrescode 800002660005
Nota Van 1618 tot 1720 zijn NIK/0228 en NIK/0230 steeds in dezelfde eigendom. Gedurende een periode voor 1691 vormden ze één woning; in 1691 waren ze weer afzonderlijk
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be