Back to top

Verkoop bij decreet, Pieter Pourbusstraat 5 - 16/08/1692 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0228
Aard verkoop bij decreet
Part Op verzoek van meester Jan Anthone Verhouve werden dit huis, NIK/0230 en een klein huisje in de Grauwwerkersstraat gerechtelijk in beslag genomen en verkocht bij decreet. De decretant had deze huizen gearresteerd ten laste van meester Jan Verhouve wegens een schuld van 500-0-0 pen 20 t.v.v. Marie de Crits, waarvan decretant het recht verkreeg; wegens een schuld van 225-0-0 voor negen jaar achterstallige intresten sedert 09-07-1681, voor diverse kosten, 1-14-0 aktekosten, 6-6-8 wettelijke kosten en decreetkosten. Boven de grondrenten en renten aan Sint-Jakobs en zijn aanspraken, zonder vermelding van zijn verdere aanspraken en stilzwijgende hypotheek voor wezenpenningen ten bedrage van 900-0-0, bood de decretant voor het grote huis 600-0-0, voor het huis ernaast bewoond door Niclaeijs Petijt 250-0-0 en voor het klein huisje in de Grauwwerkerstraat 50-0-0. Op de laatste zitdag van dit decreet diende procureur Lois bezwaar in voor meester Jan Verhouve omdat de veiling als slecht werd beschouwd en achterbleef met kosten. Decretant verzocht voorlopige verderzetting van het decreet, hetgeen werd toegestaan door de schepenen
Datering 16/08/1692
Zestienstraat Koesteertstratkin
Oud huisnummer E3/45
Adres Pieter Pourbusstraat 5
Adrescode 800002660005
Nota Van 1618 tot 1720 zijn NIK/0228 en NIK/0230 steeds in dezelfde eigendom. Gedurende een periode voor 1691 vormden ze één woning; in 1691 waren ze weer afzonderlijk
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be