Back to top

Transport, Sint-Clarastraat 12 - 24/09/1601 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0843
Aard transport
Part De weduwe van Claeis de Mil transporteert aan Cornelis Roelpot het recht dat zij op dit huis bekwam via transport. Rentelast: 0-5-0 landcijns samen met NIK/0842, waarvan dit huis slechts 0-4-0 geldt en voorts met 0-12-0 uit dit huis alleen.
Klerk Lieven de Corte
Datering 24/09/1601
Zestienstraat Sinte-Clarestrate
Oud huisnummer E17/22
Adres Sint-Clarastraat 12
Adrescode 800003040012
Nota Dit huis kwam in 1630 in dezelfde eigendom als NIK/0833. Zie daar voor de inschrijvingen. Na 1637 is het huis samengevoegd met NIK/0841. Zie ook daar voor de inschrijvingen. De percelen NIK/0837, NIK/0838, NIK/0839, NIK/0840, NIK/0841, NIK/0842, NIK/0843 en NIK/0844 zijn samengevoegd tot één geheel dat later verkaveld is in de percelen E 731, E 732, E 733; later zijn ook NIK/0845 en NIK/0846 (resp. E 734 en E 735) hiermee samengevoegd.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be