Back to top

Verkoop, Pieter Pourbusstraat 2 - 28/12/1589 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0219
Aard verkoop
Part Frans Verstraete verkoopt dit huis en NIK/0220 aan Ferdinande Verhanneman. Lasten: 0-29-4-16 grondrente uit dit huis en een achterliggend huis (dat nu reeds van de koper is) en het oostelijke buurhuis daarvan in het Coesteertstraetkin (Pieter Pourbusstraat), waarvan dit huis 0-22-10 geldt aan diverse kerken en kapellen. Ook de lopende schuld blijft nog bestaan. NOTA: in de marge werd in november 1594 een geschrift van 01-09-1594 geregistreerd waarbij meester Fernande Verhanneman verklaart dat die verkoop als onbestaande moet beschouwd worden
Klerk Pieter Aerts
Datering 28/12/1589
Zestienstraat Graeuwerckerstrate
Oud huisnummer E3/51²
Adres Pieter Pourbusstraat 2
Adrescode 800002660002
Nota Dit huis werd samengevoegd met NIK/0220 tot één woning. Zie ook NIK/0220. Reeds in 1580 was het huis ook in dezelfde eigendom als NIK/0229 in de Pieter Pourbusstraat, waarmee het van 1669 tot 1670 even één geheel vormde. Na 1682 kwam het huis weer in aparte handen als een huis aan de oostkant van de Grauwwerkersstraat. Voor de periode 1650-1730 zijn een aantal inschrijvingen over dit huis genoteerd bij NIK/0229. Zie ook daar
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be