Back to top

Arrest, Sint-Clarastraat 12 - 5/12/1685 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0841
Aard arrest
Part Jan Baptiste de Maerle liet arrest doen op het huis van Bartholomeus van Berchem en nu Eugran Mattissaert, eertijds een wasblekerij, in mindering en tot schadeloosstelling en verzekering van 3/4 van het kapitaal van een rente van 6-0-0 pen 16 bezet op een hofstede in de parochie van Longie boven Kortrijk. Deze 3/4 waren eigendom van Isabelle van Berchem uit hoofde van de krankzinnige Jacobus de Maele. Zij had die krankzinnige opgenomen voor zijn goederen voor levenslang onderhoud. Eugrand Mattisaert trok zich die goederen aan. Voorts wil ze betaling of teruggave van vier jaren verloop door arrestant betaald, namelijk voor de jaren 1678 en 1679 en voor 1682 en 1683 aan Michiel de Bruijne, oorspronkelijke renteheffer. Voor de jaren 1680 en 1681 doet ze geen aanspraken omdat die de arrestant zijn kwijtgescholden ten gevolge van de oorlog
Klerk Antoon Maelfeyt
Datering 5/12/1685
HuisnaamHet Root Hertkin
Zestienstraat Sinte-Clarestrate
Oud huisnummer E17/23
Adres Sint-Clarastraat 12
Adrescode 800003040012
Nota Hoekhuis, eertijds twee woningen in 1580 nog één. Na 1630 zijn de percelen NIK/0837, NIK/0838, NIK/0842 en NIK/0843 bij dit geheel gevoegd. Het werd vermeld als wasblekerij. Ook NIK/0833 was in dezelfde eigendom. Zie ook daar voor de inschrijvingen. De percelen NIK/0837, NIK/0838, NIK/0839, NIK/0840, NIK/0841, NIK/0842, NIK/0843 en NIK/0844 zijn samengevoegd tot één geheel dat later verkaveld is in de percelen E 731, E 732, E 733; later zijn ook NIK/0845 en NIK/0846 (resp. E 734 en E 735) hiermee samengevoegd.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be