Back to top

Verband transport, Oude Burg 32 - 14/09/1676 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0085
Aard verband transport
Part Joos Reubens en echtg. verbinden en transporteren dit huis voor de som van 1470 guldens en 15 stuivers over levering van wijn, bier en andere koopmanschappen tvv Jacobus van Haute
Klerk G. Maelfeijt
Datering 14/09/1676
HuisnaamTen Lobbeken ; Draeckenburch
Zestienstraat Oudenburch
Oud huisnummer C1/41; C1/42
Adres Oude Burg 32
Adrescode 800002520032
Nota Dit huijs, eertijds twee woonsten gheweest zynde, toostersche ghenaemt Thuijs Ten Lobbeken en twestersche Draeckenburch ; nu verenigd met huis OLV/0086
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be