Back to top

Inbeslagneming (west) (volledige tekst per abuis, Zuidzandstraat 19 - 22/01/1784 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0142
Aard inbeslagneming (west) (volledige tekst per abuis
Part De weduwe van Basilius Cortijn en consorten laten het huis van Anthone Loijs, zoon van Jan, in beslag nemen wegens een schuld van 492-16-2. De weduwe van Basilius Cortijn, handelaar te Brugge en zijn kinderen Joannes Lammeire, gehuwd met Ferdinande Cortijn, Xaveria en Anna Cortijn, weduwe van Frans Berckman, stellen dat Basilius zich borg gesteld had over Carel Frans Loijs, procureur van het Land van het Vrije en ontvanger van de kerk en armendis van Sint Pieters op den Dijk. Na zijn overlijden hadden ze bekomen dat Anthone Loys, zoon van Jan, meester loodgieter en schaliedekker, en Anthone, zoon van Carel Frans, ook procureur van het Vrije, hen van de borg zouden ontslaan. De bisschop van Doornik had toch de som van 492-16-2 van hen geëist. Nu stellen ze Anthone Loys, zoon van Jan, en Anthone Loys, zoon van Carel Frans, verantwoordelijk voor de terugbetaling. A. Parmentier, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen neemt daarom in beslag : dit huis, OLV/0421, NIK/0457 en de rente van 15-0-0 pen 20 (NIK/0102)
Datering 22/01/1784
HuisnaamDe Duve ; 1701 : de Duijve
Zestienstraat Zuydzandstrate
Oud huisnummer C2/34 en C2/35
Adres Zuidzandstraat 19
Adrescode 800003900019
Nota Op 13-11-1629 was het huis gesplitst in een oostelijk en westelijk deel. Vanaf 1632 worden de huizen afzonderlijk behandeld : OLV/0142 west en OLV/0142 oost (aanduiding van deel bij aard). Tussen 1612 en 1626 zijn twee huizen gebouwd op het erf, uitgevend in de Korte Vulderstraat : zie OLV/0158 en OLV/0158² ; vanaf 1657 worden deze weer samen behandeld
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be