Back to top

Verkoop, Korte Vuldersstraat 25 - 28/05/1630 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0263
Aard verkoop
Part Aernout Wouters, weduwnaar, gerechtigd door uitkoop in 1/4 van de nagelaten bezittingen van meester Jan, zoon van meester Pieter den Duytsche, en gemachtigd door Joos de Witte, voogd van de kinderen van Friemyn (?) van Haesbrouck bij Janneken Vollemakers, en door Robert de Messemakere, Jacques en Adriaen Deghels en Jan, zoon van Maerten Deghels, verkoopt hun erfdelen aan Philips de Vrieze met 0-0-7-12 landcijns
Klerk N. vanden Heede
Datering 28/05/1630
Zestienstraat Corte Vulderstrate
Oud huisnummer C3/6
Adres Korte Vuldersstraat 25
Adrescode 800001930025
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be