Back to top

Les Primitifs Flamand

Omschrijving ‘Les Primitifs Flamands’ was de eerste grote tentoonstelling die ooit in ons land werd georganiseerd omtrent oude kunst. De voorbereiding van dat project liep niet van een leien dakje. Oorspronkelijk was het de bedoeling, de expositie te laten doorgaan in het Gruuthusepaleis, dat daarmee voor het eerst zijn rol als museum zou opnemen, en in de Poortersloge.  Uiteindelijk bleken die locaties ontoereikend om de ruim vierhonderd ontleende kunstwerken te herbergen en moest men uitkijken naar een grotere ruimte: het op dat moment splinternieuwe, nog niet voltooide Provinciaal Hof. Amedée Lynen, een Brusselaar, ontwierp de definitieve affiche, nadat eerder een ontwerp van Bruggeling Camille Tulpinck. Zijn affiche werd naar de prullenmand verwezen omdat in zijn campagnebeeld nadrukkelijk rond de oorspronkelijke locaties was opgebouwd. Merkwaardig: op de affiche van Lynen is de uiteindelijk gekozen lokatie niet  vermeld ... Amedée Lynen was een schilder-tekenaar met enige ervaring in de affichebranche. Niet de grootste naam in de kunstwereld. Een straat in Sint-Joost-ten-Node is naar hem vernoemd.
Datering 1902
Soort Still Image
Vervaardiger Amedée Lynen
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches