Back to top

Pieter Pourbus 1524-1584

Omschrijving In 1584, precies vier eeuwen geleden, stierf Pieter Pourbus, meester-schilder te Brugge. Hij was er de belangrijkste kunstenaar van de tweede helft van de 16de eeuw, en zijn kunsthistorische betekenis was veel groter dan deze van een voortreffelijk portretschilder van de Brugse burgerij. Brugge bouwde met deze expositie de belangrijkste culturele manifestatie voor het Pourbusjaar 1984.
Datering 1984
Soort Still Image
Details Open beschrijving op Brugge in Affiches