Back to top

Borgstelling, Naaldenstraat 11 - 9/01/1717 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0179
Aard borgstelling
Part Marie Le Dieu, weduwe en bezitter van het sterfhuis van Justo Blom, verbindt dit huis en drie huizen en woningen met toebehoren in de borg voor haar zoon Justo Blom, ontvanger van de Watering van Eijensluijs. Dit gebeurt op verzoek van de sluismeesters van de Watering van Eijensluijs
Klerk Paulus Beijts
Datering 9/01/1717
HuisnaamDe stadt van Amsterdam (1656, oostelijke deel)
Zestienstraat Naeldestrate
Oud huisnummer E3/28
Adres Naaldenstraat 11
Adrescode 800002350011
Nota Huis tegenover Het Zwarte Hondeke. In 1636 is dit grote huis opgesplitst in een westelijk huis en een oostelijk huis met bijhorend achterhuis. Na 1685 is er sprake van een groot huis (westelijke), een oostelijk huis aan de poort naar het Boterhuis, twee huisjes achter het oostelijke huis binnen het beluik van het Boterhuis. Beide achterhuizen zijn van elkaar gescheiden door de poort naar het westelijke huis
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be