Back to top

Rente, Westmeers 85 - 31/05/1780 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0475
Aard Rente
Part Dit huis wordt belast met een rente van 10 ponden grooten t'jaars den pen.20 tvv.minderjarige wees Anna Sannij als OLV/0367.
Datering 31/05/1780
Zestienstraat Westmersch gaende noordwaerts
Oud huisnummer C7/72
Adres Westmeers 85
Adrescode 800003730085
Nota De inschrijvingen van de huizen OLV/O472, OLV/0473 en OLV/0474 verwijzen naar dit huis, ca. 1635 worden deze huizen afgebroken en bij dit gevoegd. Er wordt dan melding gemaakt van "een nieuw huis". Eind 17de eeuw is er sprake van twee huizen, één groot en één klein, staande naast elkaar.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be