Back to top

Arrest, Goezeputstraat 5 - 22/04/1681 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0745
Aard arrest
Part Hr en Mtr Jan Francois Blommaert als ontvanger van de obediëntie van St Donaes en Heindryc de la Porte als ontvanger van de goederen van de graaf van Monterij, laat arrest doen op dit huis en het huis OLV/0746, op de delen causa uxoris, toekomende aan Jooris vande Kerchove uit de nalatenschap van Barbara Bucx weduwe van Emanuel Wynckelman, om daaraan te verhalen de helft van een som van 67-00-00 groten. Hij was deze som schuldig aan de arrestant, als borg over Sebastiaen de Spruyt, pachter van de tiende, behorende tot diens goederen binnen de prochie van Uitkerke
Klerk P. Verplancke
Datering 22/04/1681
Zestienstraat Langhe Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/81
Adres Goezeputstraat 5
Adrescode 800000940005
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be