Back to top

Journal de Bruges 1/8/1953 pagina 8 van 8

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)