Back to top

Journal de Bruges 13/9/1952 pagina 8 van 8

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)