Back to top

Journal de Bruges 19/7/1952 pagina 7 van 8

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)