Back to top

Journal de Bruges 28/6/1952 pagina 7 van 8

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)