Back to top

Journal de Bruges 21/6/1952 pagina 8 van 8

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)