Back to top

Journal de Bruges 19/9/1946 pagina 7 van 10

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)