Back to top

Journal de Bruges 1/7/1928 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)