Back to top

Journal de Bruges 27/5/1928 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)