Back to top

Journal de Bruges 13/6/1926 pagina 6 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)