Back to top

Journal de Bruges 12/4/1925 pagina 5 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)